Đăng ký tham dự

  • Họ tên (*)
  • Điện thoại (*)

Học viện Quản trị Sydney (ICMS) vừa được xếp hạng là trường số 1 nước Úc trong một cuộc khảo sát về khả năng tuyển dụng sinh viên cho ngành Quản trị Sự kiện và Quản trị Khách sạn.

Cuộc khảo sát mới được thực hiện năm nay bởi Tập đoàn Kantar (Kantar Millward Brown), một công ty nghiên cứu, dữ liệu và thông tin hàng đầu thế giới.

Cuộc khảo sát chỉ ra rằng Bằng Cử Nhân Quản Lý Sự Kiện và Quản lý Khách sạn của ICMS được xếp hạng nhất về"cung cấp môi trường học tập chuyên nghiệp cho sinh viên (83%), đào tạo những sinh viên chuyên nghiệp nhất (83%) và sản sinh ra những sinh viên sẵn sàng làm việc (85%)" .