Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Là một trong những Đại học Công lập lớn tại Úc, James Cook University (JCU) luôn đẩy mạnh chất lượng giáo dục, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát triển. Vì vậy, bằng nhiều nỗ lực tiến bộ, tháng 4/2015, Đại học James Cook tại Singapore là trường đầu tiên và đến nay là duy nhất ở Singapore được cấp chứng nhận EduTrust Star. Đây là chứng nhận cao nhất về giáo dục cho phép sinh viê