Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Học tập tại nước ngoài là một bước ngoặt lớn, một sự thay đổi hoàn toàn đối với mọi học sinh, bất kể bạn du học ngành nào, bạn học bậc học nào, bạn học xuất sắc ở Việt Nam ra sao. Bởi lẽ, học tập kiểu nước ngoài đề cao tính chủ động, tự giác của học sinh; phát triển khả năng ứng dụng thực tiễn của lý thuyết; thúc đẩy học sinh thực hành / thí nghiệm / tìm tòi sáng tạo và trên hết, cực kỳ ng