Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Virtual Fair thực chất là một cuộc triễn lãm thông tin, nhưng dưới hình thức online – trực tuyến. Tức là chỉ đơn giản với một chiếc máy tính có kết nối Internet, khi đăng ký tham dự bạn sẽ được:

  • Trò chuyện, trao đổi trực tuyến qua video chat với đội ngũ nhân viên của Trinity College cùng nghe những chia sẻ kinh nghiệm từ các cựu sinh viên để