Chi tiết - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Đăng ký tham dự


[:vi]

Vào ngày 21 tháng 5 năm 2015, Công ty Giáo dục Quốc tế StudyLink tổ chức “Triển Lãm Du Học Các Trường Đại Học Hạng Nhất Nước Úc và Thế Giới” lần thứ 8. Đây là triển lãm thường niên do StudyLink – đơn vị đại diện cho 1000 trường danh tiếng trên thế giới tổ chức, nhằm cung cấp những thông tin thực tiễn cho học sinh và phụ huynh về cuộc sống và học tập tại Úc. Bên cạnh đó các bạn học