Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Hằng năm có hàng nghìn học sinh Việt Nam đã thành công trên con đường thực hiện ước mơ du học đến các trường danh tiếng của thế giới. Tuy nhiên để có được kết quả đó và chuẩn bị, học tập và sinh sống tại một môi trường mới, ngôn ngữ, phương pháp học tập khác chắn hẳn đã gặp không ít khó khăn và thử thách. Với mục tiêu chia sẻ với Quý phụ huynh những băn khoăn về quá trình du học và