Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Từ ngày 8/6-13/06/2015, Công ty Giáo dục Quốc tế StudyLink tổ chức Tuần lễ thông tin Du học Anh và Cơ hội nhận học bổng tại các trường Đại học. Đặc biệt, ngày 19/6 StudyLink tổ chức “Hội thảo du học và học bổng tại vương quốc Anh”. Chương trình cung cấp những thông tin thực tiễn cho quý phụ huynh, sinh viên và học sinh về học bổng toàn, bán phần, cuộc sống và học tập tại Anh quốc –