Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]
Từ 15/6/2015-20/6/2015 tại Công ty Giáo dục Quốc tế StudyLink International sẽ diễn ra Tuần lễ du học Singapore và Hội thảo Đại học công lập James Cook Singapore (JCUS) - ngôi trường của những sinh viên quốc tế thành đạt đến từ 51 quốc gia trên Thế giới. Là đại học công lập đầu tiên của chính phủ Úc tại Singapore, đến nay, James Cook vẫn là đại hoc cô