Chi tiết - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Đăng ký tham dự


[:vi]

“Sống và học tập tại nước ngoài sẽ là những trải nghiệm tương lai vô cùng quý báu cho  chính bạn”

Để bắt đầu một kế hoạch học tập cũng như cuộc sống mới tại nước bạn, có rất nhiều điều khiến bạn đắn đo và suy nghĩ. Sống và học tập tại một quốc gia khác có thể khó khăn lúc ban đầu, vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi sẽ giúp bạn khởi đầu tự tin và thành công