Thông Tin Các Học Bổng Trường ECU! - StudyLink
Notice: Undefined offset: 0 in /home/studylinko/domains/studylink.org/public_html/wp-content/themes/studylink/single1.php on line 20 Notice: Trying to get property of non-object in /home/studylinko/domains/studylink.org/public_html/wp-content/themes/studylink/single1.php on line 20

               The Merit International Scholarship – Dành cho sinh viên quốc tế có thể chứng minh thành tích học tập cao và có trình độ tiếng Anh tốt trong các khóa học trước.

Yêu Cầu:

 • Dành cho sinh viên quốc tế có thể chứng minh thành tích học tập cao và có trình độ tiếng Anh cao trong các khóa học trước.
 • Bắt đầu học ở ECU trong khóa học tiếp theo.
 • Đạt chỉ tiêu trình độ tiếng Anh và Học Thuật của khóa học mà bạn chọn.
 • Đang không nhận một học bổng hoặc chương trình tài trợ nào khác.
 • Không có đơn đăng kí học đang chờ từ ECU.
 • Dự định sẽ học lấy bằng Đại Học hoặc Cao Học.
 • Học ở Campus hoặc Online

Trị Giá:10% học phí khi đang học ở ECU.

Chi tiết hơn:
Xin vui lòng liên hệ Studylink. 

 

 IMG_0003

The Family and Alumni International Scholarship – Dành cho các sinh viên quốc tế, có thể chứng minh thành viên trong gia đình họ là sinh viên hoặc cựu sinh viên của ECU.

Yêu Cầu:

 • Các Sinh viên quốc tế có thể chứng minh thành viên trong gia đình là Sinh viên hoặc Cựu Sinh viên của ECU.
 • Bắt đầu học ở ECU trong khóa học tiếp theo.
 • Đạt chỉ tiêu trình độ tiếng Anh và Học Thuật của khóa học mà bạn chọn.
 • Đang không nhận một học bổng hoặc chương trình tài trợ nào khác.
 • Không có đơn đăng kí học đang chờ từ ECU.
 • Dự định sẽ học lấy bằng Đại Học hoặc Cao Học.
 • Học ở Campus hoặc Online.

Trị Giá:10% học phí khi đang học ở ECU.

Chi tiết hơn:

Xin vui lòng liên hệ Studylink.  

 

 library

               The South West Campus International Scholarship – Công nhận sự đóng góp của sinh viên quốc tế với ECU’s South West Campus.

Yêu Cầu:

 • Là Sinh viên quốc tế dự định học khóa học được đề nghị bởi Campus Tây Nam của ECU ở Bunbury.
 • Bắt đầu học ở ECU trong khóa học tiếp theo.
 • Đạt chỉ tiêu trình độ tiếng Anh và Học Thuật của khóa học mà bạn chọn.
 • Đang không nhận một học bổng hoặc chương trình tài trợ nào khác.
 • Không có đơn đăng kí học đang chờ từ ECU.
 • Dự định sẽ học lấy bằng Đại Học hoặc Cao Học.
 • Học ở Campus hoặc Online.

Trị Giá:10% học phí khi đang học ở ECU.

Chi tiết hơn:
Xin vui lòng liên hệ Studylink.