TT Tên trường Địa điểm Quốc gia Loại học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
1 Augustana University South Dakota, Sioux Fall Mỹ Augustana Scholarship càng sớm, càng tốt
GPA 3.0, ACT 24, SAT 1180 - 1210
2 Augustana University South Dakota, Sioux Fall Mỹ 14.000 USD càng sớm, càng tốt
GPA 3.3, ACT 25, SAT 1220 - 1250
3 Augustana University South Dakota, Sioux Fall Mỹ Augustana Scholarship càng sớm, càng tốt
GPA 3.7, ACT 28, SAT 1320 - 1350
4 Augustana University South Dakota, Sioux Fall Mỹ Augustana Scholarship càng sớm, càng tốt
GPA 3.9, ACT 29, SAT 1360 - 1400
5 Augustana University South Dakota, Sioux Fall Mỹ Augustana Scholarship càng sớm, càng tốt
GPA 3.9, ACT 31-36, SAT 1430 - 1600
6 Augustana University South Dakota, Sioux Fall Mỹ Augustana Scholarship càng sớm, càng tốt
GPA 3.9, ACT 31-36, SAT 1430 - 1601
7 Augustana University South Dakota, Sioux Fall Mỹ Augustana Scholarship càng sớm, càng tốt
GPA 3.9, ACT 31-36, SAT 1430 - 1602
8 Bishop Guertin High School New Hampshire, Mỹ ưu tiên cho hồ sơ sớm
9 Blue Ash College Ohio, Blue Ash Mỹ Kỳ Fall: '01/03
Thi MPT (bài thi của trường) IETLS 6.5/ ELS112GPA điểm Việt Nam là 7.5 trở lên
10 Capital University Ohio, Columbus Mỹ Yearly Scholarship for Undergraduate càng sớm, càng tốt
GPA: 2.75 - 3.5+/4.0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ...
 • 27
 • 28