TT Tên trường Địa điểm Quốc gia Loại học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
1 Oregon State University Oregon, Corvallis Mỹ OSU Scholarship
GPA > 3.0, Thư giới thiệu của giảng viên, Sơ yếu lí lịch
2 Marshall University West Virginia Mỹ Opportunity Grant
GPA >= 3.0, ACT >= 20 - 21 hoặc SAT tương đương
3 Marshall University West Virginia, Huntington Mỹ A.Michael Perry
GPA >= 3.0, ACT >= 22 hoặc SAT tương đương 
4 Marshall University West Virginia, Huntington Mỹ Presidential
GPA >= 3.25, ACT >= 24 hoặc SAT tương đương
5 Marshall University West Virginia, Huntington Mỹ Board of Governors
GPA >=3.5, ACT >=26 hoặc SAT tương đương.
6 Marshall University West Virginia, Huntington Mỹ John Laidley
GPA>=3.7, ACT>=28 hoặc SAT tương đương.
7 Marshall University West Virginia Mỹ John Marshall
GPA>=3.9, ACT>=30 hoặc SAT tương đương.
8 Drew University New Jersey Mỹ Drew Scholarship
GPA>=3.0, ACT >=24 hoặc SAT>1150
9 George Mason University Virginia, Fairfax Mỹ George Mason Scholarship
Đủ điều kiện nhập học, Đủ yêu cầu tiếng Anh, Phỏng vấn.
10 University of South Florida Florida Mỹ USF Green & Gold Presidential Award
4,0 + GPA1300 + SAT ( Critical Reading& Math only) hoặc 2000+ SAT ( Critical Reading, Math & Writing)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ...
 • 27
 • 28