TT Tên trường Địa điểm Quốc gia Loại học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
1 Đại học George Mason Virginia, Fairfax Mỹ Học bổng Khu vực 1,000 USD - 5,000 USD/ năm 1 Càng sớm càng tốt
GPA>=7.5. Bài luận khoảng 300 từ. Phỏng vấn với đại diện trườn
2 Đại học Marshall West Virginia, Huntington Mỹ Học bổng Khu vực 1,000 USD - 5,000 USD/ năm 1 Càng sớm càng tốt
GPA>=7.5. Bài luận khoảng 300 từ. Phỏng vấn với đại diện trường
3 Đại học Saint Louis Missouri, St. Louis Mỹ Học bổng Khu vực 1,000 USD - 5,000 USD/ năm 1 Càng sớm càng tốt
GPA>= 7.5. Bài luận khoảng 300 từ. Phỏng vấn với đại diện trường
4 Cao đẳng Algonquin Ontario, Ottawa Canada Học bổng quốc tế Algonquin CA$3000 Đối với lượng nhập học vào mùa đông năm 2018; Ngày 30 tháng 10 năm 2017
Danh cho hs có kết quả học thuật và tiếng Anh xuất sắc
5 Cao đẳng Humber Ontario, Toronto Canada Học bổng sinh viên quốc tế_ Học bổng toàn phần, có thể gia hạn 100% học phí càng sớm càng tốt
Đơn xin cấp học bổng sẽ được xem xét dựa trên kết quả học tập, hoạt động cộng đồng và thư giới thiệu. Việc cấp lại học bổng sẽ được dựa trên khả năng của học sinh trong việc duy trì được 70% điểm trung bình môn học trong mỗi năm học của người xin học bổng tại trường Humber.
6 Cao Đẳng Seneca Ontario, Toronto Canada Học bổng Nelson Abraham, Học bổng ACL & Associates Ltd., Học bổng General Fund CA$200 hoặc CA$400 hoặc CA$500 Càng sớm càng tốt
Đối với Học bổng Nelson Abraham và  ACL & Associates Ltd: sinh viên đăng ký học chương trình Chứng nhận/Chứng chỉ. Đối với Học bổng General Fund: sinh viên đăng ký  học chương trình Chứng nhận/Chứng chỉ và hoàn thành xuất sắc tối thiểu 1 kỳ học.
7 Cao đẳng Seneca Ontario, Toronto Canada học bổng cho sinh viên quốc tế CA $250 càng sớm càng tốt
Sinh viên quốc tế hoàn thành ít nhất một kỳ học a post-secondary diploma hoặc chương trình certificate 
8 Cao đẳng Seneca Ontario, Toronto Canada Giải thưởng các khoa Tùy vào từng khoa ( $50 -$1,500) càng sớm càng tốt
Điểm trung bình  2.0-3.5
9 Đại học British Columbia British Columbia, Vancouver Canada Học bổng Tài năng cho sinh viên quốc tế Ưu tú và Xuất sắc CAD$28,000 hoặc từ CAD$2.500 đến CAD$10.000 Đối với Học bổng Ưu tú: 31/1. Đối với Học bổng Xuất sắc: 15/1
Đối với Học bổng Ưu tú: dành cho sinh viên mới đăng ký trực tiếp từ các trường trung học. Đối với Học bổng Xuất sắc dành sinh viên mới đăng ký trực tiếp từ các trường trung học và sau trung học (cao đẳng hoặc đại học). Nhập học tại trường theo giấy phép du học Canada (thị thực du học). (Nếu chuyển đổi tình trạng cư trú sẽ ảnh hưởng đến việc xét học bổng). Dựa vào thành tích học tập vượt trội, tiềm năng trí tuệ, cũng như ấn tượng tham gia các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng.
10 Đại học Humber Ontario, Toronto Canada Học bổng Sinh viên Quốc tế_ Học bổng Nhập học (không thể tái tạo) $1000 càng sớm càng tốt
Đơn xin cấp học bổng sẽ được xem xét dựa trên kết quả học tập, hoạt động cộng đồng và thư giới thiệu. 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ...
 • 16
 • 17