10 ĐIỀU CẦN PHẢI NHỚ KHI VIẾT ESSAY HAY PARAGRAPH - StudyLink

Các bạn hãy lưu về và học ngay những lưu ý cũng như lời khuyên hữu ích này để có thể đạt điểm Writing cao nhé !!!
--------------------

🔖🔖1. Không được viết tắt (Don’t use contractions)

Trong khi viết tiếng Anh, nhiều bạn có thói quen sử dụng cách viết tắt như:

Do not = don’t

Cannot = can’t

Have not = haven’t…

Tuy nhiên trong Academic Writing, các bạn tuyệt đối không được viết tắt mà phải viết rõ các từ ra nếu không muốn bị trừ điểm.

🔖🔖 2. Không được xuống dòng đối với một bài paragraph.

 Khi viết một bài paragraph, chúng ta sẽ phải có đủ 3 ý là mở bài, thân bài và kết luận. Nhiều bạn có thói quen xuống dòng khi viết xong mỗi phần trên để cho rõ ràng. Tuy vậy, điều này bị coi là cấm kị khi viết một bài paragraph nên các bạn không được xuống dòng mà phải viết liền một mạch nếu không muốn bị trừ điểm nhé.

🔖🔖 3. Không được viết quá dài hoặc quá ngắn

 Khi viết một bài paragraph, số từ mà các bạn phải viết là khoảng 140 từ. Vì vậy, hãy cố gắng viết đủ hoặc nhiều hơn 1 chút thôi nhé. Nếu viết ngắn hơn thì sẽ bị thiếu ý, còn dài quá thì sẽ bị trừ điểm và có khi còn thiếu thời gian làm bài nữa đấy. Hãy luôn nhìn đồng hồ để đảm bảo khi hết giờ thì bài luận của các bạn đã có đủ 3 phần rồi nhé.

🔖🔖 4. Không dùng ngôi thứ 2 trong một bài paragraph

 Khi viết bài , một số bạn hay có thói quen dùng “you” trong đoạn văn của mình. Điều này là không thích hợp vì “you” ở đây là đang ám chỉ người chấm bài của bạn đấy. Nên khi dùng “you” thì nghe như bạn đang “dạy dỗ, chỉ bảo” người chấm bài vậy.

Thông thường, trong văn viết, để đảm bảo tính khách quan, người viết nên sử dụng ngôi “we” hoặc tốt nhất là dùng các cấu trúc với chủ ngữ giả chẳng hạn “it is evident that/ it goes without saying that/ without a doubt…”.

🔖🔖 5. Không sử dụng “extreme words”

 “extreme words” là các từ mang tính tuyệt đối, chẳng hạn như “all/every…”. Nếu dùng các từ này, bài viết sẽ bị coi là không khách quan. Khi viết bài, các bạn có thể thấy có một điều gì đó rất đúng mà có lẽ ai cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên, bạn không được tuyệt đối hóa cách nghĩ của mình bằng các “extreme words” như trên.

Bạn có thể vẫn nhấn mạnh được điều mình muốn nói bằng cách thêm vào trước các “extreme words” kia một số từ mang tính giảm nhẹ, chẳng hạn như:

- It seems that Everyone knows that reading books is necessary. (dường như)

- Seemingly Everyone knows that reading books is necessary. (có vẻ như)

- Almost / nearly everyone knows that reading books is necessary. (Hầu hết/gần như tất cả)

🔖🔖6. Luôn lặp lại KEY WORDS ở các luận điểm

 Để bài viết mang tính thuyết phục cao hơn thì mỗi khi đưa ra một luận điểm, các bạn cần đính kèm KEY WORDS vào đó để nhấn mạnh. Chẳng hạn, nếu bài viết là “Write about your favorite sport” thì tên của môn thể thao đó chính là KEY WORD của bài và các bạn cần lặp lại nó trong các câu luận điểm.

🔖🔖7. Sử dụng các từ liên kết rõ ràng

Một bài viết mà có các liên từ để chia các luận điểm ra một cách rõ ràng thì sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Vì vậy trước khi viết hãy dành một chút thời gian để nghĩ về các luận điểm sẽ viết và chia nó thành 3 ý rõ ràng rồi dùng một số các cụm sau để liên kết nhé:

Firstly……….. Secondly………. Lastly

To begin with……….In addition …………Last but not least.

In the first place ……….. Also ……….. Lastly

Generally …….. Furthermore…….. Finally

🔖🔖8. Hạn chế sử dụng “There is/ there are”

Trong bài thi viết, chúng ta nên hạn chế sử dụng các cấu trúc nêu trên vì nó không thực sự Academic.

Chúng ta nên sử dụng các cách diễn đạt tương đương nhưng mang tính học thuật hơn để được đánh giá cao hơn. Chẳng hạn:

SHOULD NOT: There are many issues that students face at university.

SHOULD : Students face many issues at university.

🔖🔖9. Tránh sử dụng các từ như “Really”; “very”; “a lot”, “so”, “of course”

Các từ nêu trên là các từ không Academic khi viết (nên được sử dụng trong văn nói). Vì vậy khi chúng ta cần diễn đạt các từ mang ý nghĩa như trên bằng các từ tương đương nhưng Academic hơn như:

Với “Really”; “very” chúng ta có thể sử dụng DEFINITELY

Với “a lot”chúng ta có thể sử dụng MUCH/ A GREAT AMOUNT OF (trước danh từ không đếm được) hoặc MANY/ A GREAT NUMBER OF (trước danh từ đếm được)

Với “SO” (vì vậy, vì thế) , chúng ta có thể sử dụng HENCE / THEREFORE/ THUS để thay thế.

Với “of course”, chúng ta có thể thay bằng “it is true that/ it is apparent that / it is evident that/ it goes without saying that/ certainly…”

🔖🔖10. Sử dụng ACTIVE VOICE thay vì PASSIVE VOICE

Trong Academic Writing, chúng ta cần diễn đạt các câu với sắc thái ý nghĩa mạnh mẽ để thuyết phục người đọc. Vì thế, chúng ta nên sử dụng câu chủ động (active voice) thay vì bị động (passive voice).

SHOULD NOT: The war was won by the French.

SHOULD : The French won the war.

⚠️⚠️Lưu ý thêm:

Khi diễn đạt ý “vân vân” trong tiếng Anh, chúng ta dùng “etc.” hoặc “and so on” chứ không được dùng “…” như trong tiếng Việt.

Ex: I like football, ping-pong, diving and so on.

Khi liệt kê dẫn chứng, hai thứ cuối cùng trong dãy liệt kê phải được liên kết với nhau bằng “and” hoặc “or”.

Ex: I like her because she is tender, pretty and humorous .

Chúc các bạn học tốt nhé!

Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp