5 kiểu câu không nên sử dụng trong phần thi viết IELTS Task 2 - StudyLink

1. This essay will discuss both sides and give an opinion at the end.

Đây là một câu nói thường xuất hiện trong bài viết của nhiều bạn học viên. Tuy nhiên 1 câu với số lượng 13 từ này lại không được đánh giá cao, mang tính lặp lại và không sáng tạo. Một câu nói tương tự mà bạn cũng nên tránh là “I shall put forth my arguments to support my views in the following paragraphs”.

2. With the development of science and modern technology…

Rất nhiều bạn sử dụng câu trên để bắt đầu bài viết của mình. Tuy nhiên bạn nên lưu ý, câu trên chỉ phù hợp với các topic liên quan đến khoa học và công nghệ chứ không nên áp dụng vào các topic khác.

3. For example, a recent study from the… / Research indicates that…

Trong Task 2 Writing, việc bạn đưa ra các ví dụ sẽ giúp bạn giải thích ý chính của mình tốt hơn. Tuy nhiên, bạn không cần phải đưa ra nguồn gốc cụ thể của ví dụ mà bạn có thể dùng những câu dẫn mang tính tổng quát hay hơn như: For instance, the majority of working people do not…

4. It cannot be denied that…

Rất nhiều bạn học viên sử dụng câu trên, tuy nhiên nhiều bạn vẫn nhầm lẫn về ý nghĩa của câu. Nghĩa của câu trên là 100% chắc chắn đúng, tuy nhiên phần lớn các topic Writing đều mang nghĩa ý kiến chủ quan và lựa chọn nên tốt nhất bạn không nên sử dụng câu trên. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các câu có nghĩa tương tự như: “One reason that A is important.”

5. In the modern era,… / Since the dawn of time,…

2 cụm từ trên và “Nowadays” là những cụm từ bạn nên tránh dùng để bài Writing của mình được đánh giá tốt hơn.