Các thành ngữ trong IELTS Speaking - StudyLink

Cũng tương tự như trong tiếng Việt, việc có thể áp dụng các thành ngữ trong văn nói tiếng Anh giúp câu văn trở nên tự nhiên và tạo cho người nghe cảm giác giống như đang nói chuyện với người bản xứ thực sự. Bài viết này, StudyLink sẽ cùng các bạn tìm hiểu một số thành ngữ trong IELTS Speaking nhé!

1. an arm and a leg: đắt đỏ

Ex: It cost me an arm and a leg to take my trip to Australia.

2. over the moon: cực kì hài lòng, vui thích

Ex: I was over the moon when he asked me to marry him.

3. jumping the gun: làm một việc gì đó quá sớm

Ex: You are taking your IELTS test next week?? Aren’t you jumping the gun. You’ve only just started studying.

4. once in a blue moon: rất hiếm khi xảy ra

Ex: He comes round to see me once in a blue moon.

5. a piece of cake: dễ vô cùng

Ex: I reckon getting a band 7 in IELTS will be a piece of cake! I’m very good at English.

6. a drop in the ocean: một phần cực kì nhỏ bé của 1 thứ vô cùng lớn

Ex: The money sent by comic relief to help poverty in Africa is just a drop in the ocean. They need far more than this.

7. a blessing in disguise: có thể hiểu là trong cái rủi có cái may

Ex: Getting a low score the first time I took IELTS was a blessing in disguise. It forced me to study extremely hard so I got a much better score the next time.

8. Actions speak louder than words: làm thì hay hơn nói

Ex: We have to actually do something about global warming. Actions speak louder than words.

9.It’s a small world: gặp một ai đó mà không hề ngờ tới (Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ)

Ex: I bumped into Jenny in town the other day. It’s a small world.