CANADA MỞ LỐI CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ - StudyLink

4

Chính phủ Canada đã thông báo nhiều sự thay đổi về hệ thống nhập cảnh với mục tiêu tạo điều kiện phát triển tương lai của sinh viên quốc tế và đào tạo nên những công nhân có tay nghề cao, những người có mong muốn trở thành công dân Canada.

Những thay đổi về chương trình nhập cảnh (Express Entry) của Canada được công bố vào ngày 14/11 của Bộ di trú, tị nạn và quốc tịch John Mc Callum. Chúng đã được thể hiện trong Canada Gazette, một báo cáo chính phủ chính thức về sự thay đổi quy phạm pháp luật, và sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 11 năm 2016.

Theo báo cáo của chính phủ Canada vào năm ngoái, chương trình Express Entry là một sự lựa chọn hiệu quả cho những người nhập cư tiềm năng đến Canada. Theo chương trình này, sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một trường ở Canada được gom thành một nhóm với các nhóm khác với người lao động có tay nghề và người nhập cư tiềm năng. Nhập cư, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) đều sử dụng một bảng chấm điểm “hệ thống xếp hạng toàn diện” để xác định các ứng vên nào sẽ nhận được một lời mời đăng kí (ITA) trở thành công dân Canada. Những người nhận ITA sau đó phải tiếp tục hoàn thành quá trình đăng kí thông qua một vài chương trình nhập cư được thông qua trước đó.

Bộ trưởng McCallum đặt ra những thay đổi sau đây cho chương trình trong thông báo của tuần này:

Sinh viên tốt nghiệp quốc tế của các tổ chức sau trung học Canada sẽ được tặng 15 điểm để hoàn thành một chương trình một năm hoặc hai năm, và 30 điểm để hoàn thành nghiên cứu ở hệ đại học hoặc sau đại học

Các giải thưởng chương trình sẽ ít điểm hơn đáng kể cho một lời đề nghị làm việc có trình độ: hơn 600 điểm thưởng, các ứng cử viên sẽ nhận được tối đa 200 điểm cho lời đề nghị của các vị trí quản lý cấp cao; tất cả các lời mời làm việc khác sẽ kiếm được 50 điểm

Một tuyên bố đính kèm từ mục ghi chú IRCC, "Với những thay đổi này, nhiều sinh viên quốc tế trước đây sẽ có thể chuyển đổi sang định cư bằng cách sử dụng hệ thống Express Entry. Cựu sinh viên quốc tế là chìa khóa quan trọng của các ứng cử viên Express Entry bởi vì tuổi tác, nền giáo dục, cũng như kỹ năng và kinh nghiệm của họ. Thêm vào đó, thời gian cư trú tại Canada, hội nhập vào xã hội Canada vĩnh viễn sẽ dễ dàng hơn vì họ sẽ thiết lập mối quan hệ xã hội và quen với cuộc sống ở Canada ".

Kết quả của các hệ thống tính điểm mới sẽ là cơ sở để sinh viên quốc tế có một nền tảng vững chắc hơn trong nhóm ứng cử viên Express Entry, bằng cách giảm thiểu tính quan trọng của lời mời làm việc chất lượng trong khi đó cũng tăng điểm thưởng cho nghiên cứu ở Canada.

"Bộ phận của chúng tôi đã thực hiện mô phỏng tất cả những thay đổi này có nghĩa là gì," ông McCallum đã nói tại Canada Bureau hàng năm cho Hội nghị Giáo dục Quốc tế tại Ottawa. "Và những mô phỏng cho thấy rằng ngày nay 30% những người được mời để đăng kí Express Entry là sinh viên quốc tế, điều này cho thấy với những thay đổi hiện tại con số này sẽ tăng từ 30% đến 40%."