CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH VISA CHO SINH VIÊN – THÁNG 12 NĂM 2016 - StudyLink

Mới đây, Bộ di trú Úc thông báo sẽ hỗ trợ ngành giáo dục quốc tế bằng cách tạo điều kiện xin visa du học dành cho các sinh viên  qua hiệu quả quản lý các chương trình thị thực du học. Cơ cấu chương trình “đơn giản hóa thủ tục visa” được áp dụng vào tháng 7 năm 2016, các điều kiện và quy trình được đơn giản hóa để sinh viên có thể hiểu và nâng cao hiệu quả quản lý nhập cư.

Thống kê cho thấy, vào ngày 1 tháng 9 năm 2016 và ngày 30 tháng 11 năm 2016 có hơn 76100 đơn xin visa học sinh được nộp. Tăng 6.5% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của thị trường, qua đó cho thấy sự tăng thêm về số lượng đơn xin visa vào tháng 12 năm 2016 so với năm trước.

Số lượng visa được xin thành công từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 tới 30 tháng 11 năm 2016 cũng đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Trên 80.300 hồ sơ xin visa được duyệt trong thời gian này, tăng 19,3% so với năm 2015.

Về thời gian xét duyệt:

Mục tiêu của Bộ là xử lý 75% người xin thị thực sinh viên hoàn thành trong 1 tháng. Đối với các hồ sơ hoàn thành từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến 30 tháng 11 năm 2016 thì thời gian trung bình để xử lý là 20 ngày, 14 ngày dành cho sinh viên ở ngoài Úc.

Thời gian xét duyệt sẽ dựa vào hoành cảnh của người nộp. Để đảm bảo các hồ sơ được xét duyệt hiệu quả, khi làm visa mọi người nên cung cấp các thông tin được đề ra và các chứng minh một cách đầy đủ.

Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp bị trì hoãn, và đặc biệt đối với các sinh viên nghiên cứu sau đại học. Mọi sinh viên phải có đủ điều kiện pháp luật để xin thành công. Bên cạnh đó cũng sẽ có sự kiểm tra chéo giữa các công ty với nhau, việc này sẽ tốn thời gian và làm ảnh hưởng tới thời gian của quá trình xin thị thực.