CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CỦA IES - StudyLink

1

  1. Giới thiệu IES:
  • IES là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Brisbane. Tổ chức được thành lập để tìm kiếm những phương pháp tối ưu, mới mẻ và phát triển trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.
  1. Về chương trình nâng cao khả năng tiếng Anh của IES:

Điều kiện nhập học:

Chương trình dành cho học sinh đạt yêu cầu của chương trình dự bị mở rộng (Foundation Year Extended)

Chương trình 20 tuần

IELTS 4.0

 

Chương trình 10 tuần

IELTS 4.5

 

Thời gian:

Học kì kéo dài tới tháng 1 năm 2017

Học kì 1

Không có ở năm 2016

Nghỉ

3-7 tháng 10 năm 2016

Học kì 2

10 tháng 10 năm 2016

Bắt đầu IES FDN

3 tháng 1 năm 2017

Học kì kéo dài tới tháng 6 năm 2017

Học kì 1

23 tháng 1 năm 2017

Nghĩ

3-7 tháng 4 năm 2017

Học kì 2

10 tháng 4 năm 2017

bắt đầu IES FDN

26 tháng 6 năm 2017

Học phí:    

Chương trình 20 tuần

$8,800

Chương trình 10 tuần

$4,400