ĐẠI HỌC QUEENSLAND – HỌC BỔNG KHOA HỌC QUỐC TẾ - StudyLink

Thông tin chi tiết về học bổng:

Những học bổng này dành cho các sinh viên quốc tế xuất sắc (không phải công dân và thường trú nhân tại Úc), áp dụng cho chương trình đại học và sau đại học (bằng cử nhân và thạc sỹ) đối với bất kỳ chương trình học nào thuộc về lĩnh vực Khoa học cung cấp.

Thời gian nộp đơn xét học bổng:

Đợt 1: Hạn cuối nộp đơn là 1/12/2016 cho học kì 1, bắt đầu vào tháng 2/2017.

Đợt 2: Hạn cuối nộp đơn là 1/6/2017 cho học kì 2, bắt đầu vào tháng 7/2017.

Các loại học bổng:

  1. Học bổng toàn phần:

Dành cho các sinh viên đăng ký nhập học năm đầu tiên của Ngành Khoa học cho chương trình học toàn thời gian. Sinh viên đạt học bổng này sẽ chỉ thanh toán AU$10000 cho một lần duy nhất.

  1. Học bổng advanced standing:

Dành cho các sinh viên ghi danh cho một chương trình học của Ngành Khoa học tại UQ dưới dạng “Advanced Standing” (sinh viên đã hoàn thành chương trình học tại một trường khác), ví dụ dựa vào kết quả học trước đó tại một trường Bách khoa. Sinh viên nhận học bổng này sẽ thanh toán AU$3000 cho một lần duy nhất.

Để đáp ứng điều kiện cho Học bổng khoa học quốc tế UQ, bạn cần phải:

  • Được công nhận là sinh viên Quốc tế tại Úc.
  • Nhận được thư mời nhập học vô điều kiện hoặc có điều kiện (với tất cả các điều kiện đáp ứng yêu cầu của học bổng trước ngày hết hạn xét duyệt). Để bảo mật thông tin của mình, hãy hoàn thiện việc đăng ký chương trình UQ qua sự hỗ trợ của StudyLink.
  • Đối với chương trình đại học, đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt điểm đầu vào tương đương với 96 điểm của bậc giáo dục đại học Queensland hoặc cao hơn.
  • Đối với các chương trình sau đại học, sinh viên đã hoàn thành một văn bằng đại học và đạt điểm tốt nghiệp trung bình tương đương 6 hoặc cao hơn thang điểm 7.
  • Chưa từng bắt đầu bất kì chương trình học nào tại UQ trước đó.
  • Không đồng thời nhận bất kì học bổng Khoa học quốc tế UQ và các học bổng khác.
  • Đối với học bổng toàn phần: là sinh viên quốc tế đăng ký trong năm đầu tiên với chương trình Khoa học UQ toàn phần.

Để được tư vấn thông tin về nhiều học bổng, chương trình học hấp dẫn, vui lòng liên hệ StudyLink:             

Địa chỉ: 219 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM, Việt Nam

Phone: (84 8) 3925 6731

Email: info@studylink.org