Gặp gỡ trực tiếp Dr Vinh Lu – Senior Lecturer & Director of Engaged Learning, Research School of Management Đại học Quốc gia Úc (ANU) tại StudyLink International Tp HCM - StudyLink

Thân mời các bạn học sinh, sinh đến Gặp gỡ trực tiếp Dr Vinh Lu – Senior Lecturer & Director of Engaged Learning, Research School of Management Đại học Quốc gia Úc (ANU)

  • Địa điểm: Trụ sở chính StudyLink 219bis Nguyễn Thị Minh Khai Q1 Tp HCM
  • Vào lúc: 15g30, thứ Ba, ngày 15.09.2015

u4906741

Tiểu sử của Giáo sư Vinh Lu:  https://www.cbe.anu.edu.au/about-us/about-us/people/?profile=Vinh-Lu

Hình ảnh Đại học Quốc gia Úc (ANU)

NaturalCampus_ANUMôi trường thiên nhiên tại Đại học Quốc gia Úc (ANU)

Untitled-1Sân trường Đại học Quốc gia Úc (ANU)

Classroom_ANULớp học Đại học Quốc gia Úc (ANU)

Graduation_ANUNgày lễ tốt nghiệp Đại học Quốc gia Úc (ANU)