Gia hạn Visa - Sinh viên du học có thể sang mỹ sớm hơn 30 ngày không? - StudyLink

Sau khi hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị đi du học thì có một số bạn sinh viên thắc mắc là " Sinh viên du học có thể sang mỹ sớm hơn 30 ngày không?" và Làm thế nào để gia hạn Visa? Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của các bạn như sau:

Sinh viên không được phép vào Hoa Kỳ sớm hơn 30 ngày trước ngày bắt đầu chương trình của mình. Nếu bạn muốn nhập sớm hơn 30 ngày trước ngày bắt đầu của mình, bạn phải đủ điều kiện để xin visa du lịch (B). Các quan chức Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) có thể cho phép bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ (Mỹ) trên thị thực du khách (B), nhưng bạn phải nộp đơn xin Sở Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) thay đổi tình trạng cho học sinh (F-1or M- 1) tình trạng. Bạn không thể bắt đầu quá trình học tập của bạn cho đến khi sự thay đổi tình trạng được chấp thuận, và bạn có thể gặp thời gian xử lý dài.

Làm thế nào để gia hạn Visa?

Cho dù bạn đang đăng ký lần đầu tiên hay đổi lại Visa của mình, bạn sẽ sử dụng cùng một quá trình đăng ký.

Có một vài bước để xin thị thực. Trình tự của các bước này và cách bạn hoàn thành chúng có thể thay đổi tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi bạn nộp đơn. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn có sẵn trên trang web của cơ quan đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nơi bạn dự định đăng ký.

Hoàn thành Đơn xin Thị thực Trực tuyến

Đơn Xin Thị thực Không Di cư trực tuyến, Mẫu DS-160

Tìm hiểu thêm về hoàn tất DS-160. Bạn phải hoàn thành đơn xin thị thực trực tuyến và in trang xác nhận đơn đăng ký để mang đến phỏng vấn. Bạn sẽ tải lên ảnh của bạn khi hoàn thành mẫu DS-160 trực tuyến. Ảnh của bạn phải ở định dạng được giải thích trong yêu cầu chụp ảnh.

Một số đương đơn xin gia hạn thị thực của họ trong một số loại thị thực có thể hội đủ điều kiện cho Chương trình Miễn trừ Phỏng vấn (Interview Waiver Program - IWP) cho phép các cá nhân có đủ điều kiện nộp đơn xin gia hạn visa mà không được nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ phỏng vấn trực tiếp. Xem lại hướng dẫn trên trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi bạn sẽ áp dụng để xác định xem IWP có sẵn và nếu bạn hội đủ điều kiện.

Để xem thêm các thông tin du học về các nước như Anh, Mỹ, Canada, New Zealand các bạn vui long truy cập website: http://studylink.org/vi hoặc liên hệ số hotline: 091 171 4466 / 091 171 4488.

StudyLink