HỌC BỔNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC_ĐỐI TÁC CỦA INTO UNIVERSITY PARTNERSHIP - StudyLink

Quan hệ đối tác đại học Into University Partnership là một tổ chức độc lập tập trung vào việc mở rộng cơ hội giáo dục đại học cho sinh viên trên toàn thế giới. Trong năm học 2017 – 2018, các đối tác đại học của INTO đã, đang và sẽ có những suất học bổng vô cùng hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế khi đăng kí học tại các trường của INTO, giá trị học bổng lên đến 12,000$. Dưới đây là danh sách liệt kê những suất học bổng của một số trường đại học:

1

2

3

 

4

 

Bên cạnh đó, trường đại học INTO Marshall University đang có 4 chương trình dự bị cao học mới vào mùa thu năm 2017, đó là:

  • A Journalism
  • Master of Arts in Geography
  • Master’s in Public Health (MPH)
  • M.S Biomechanics

Thông tin một số trường đối tác của INTO:

5687