HỌC BỔNG CAO HỌC PETER FABER TRƯỜNG KINH DOANH ACU - StudyLink

Trường đại học Australian Catholic cấp những xuất học bổng cho sinh viên sau đại học quốc tế đối với khoa luật và kinh doanh tại ACU vào năm 2017.

 3

 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG :

Người nhận học bổng sẽ nhận được $1000AU tiền học phí miễn phí cho năm đầu tiên của khóa học của họ (miễn là họ tiếp tục hoàn thành tất cả các phần đã đăng kí).

ĐIỀU KIỆN:

 • Là một sinh viên quốc tế của ACU (Australian Catholic University)
 • Đã học toàn thời gian trong một chương trình học sau đại học ACU cung cấp bởi trường kinh doanh ACU bắt đầu vào năm 2017.
 • Không được nhận bất kỳ hình thức hỗ trợ tài chính từ ACU hoặc chính phủ Úc.

 

ĐIỀU KIỆN NHẬN:

 • Kết quả sẽ được tiêu chuẩn hóa cho tất cả các ứng cử viên lên tới 70% trong việc mở rộng quy mô giáo dục đại học Úc.
 • Học bổng không trả cho các học phần được trợ cấp tín dụng.
 • Phải ghi danh với tối thiểu là ba học phần trong một học kỳ để được coi là một sinh viên toàn thời gian.
 • Giá trị tối đa của các học bổng trên 12 tháng là $1,000AU.
 • Giá trị $1,000AU sẽ được áp dụng trong những lần đầu tiên của học phí hai học kỳ thành hai phần bằng nhau.
 • Học bổng không áp dụng cho chương trình nghiên cứu cao hơn hoặc các chương trình cao đẳng cộng đồng, đại học, hoặc cao đẳng.
 • Các ứng cử viên sẽ được xác nhận trong thư mời của họ.


Chương trình học bổng cao học áp dụng cho những bằng cấp sau:

Bằng thạc sĩ

 • Quản trị kinh doanh.
 • Thương mai (với chuyên ngành hệ thống thông tin quản lí, quản lí nhân sự và Marketing).
 • Công nghệ thông tin.
 • Kế toán chuyên nghiệp

 

Bằng tiến sĩ:

 • Thương mại/Quản trị kinh doanh
 • Công nghệ thông tin/ Quản trị kinh doanh.