HỌC BỔNG CURTIN SINGAPORE 2017 – 2018 - StudyLink

 

Áp dụng vào 3 tháng cuối năm 2017, trường Đại học Curtin Singapore có kỳ nhập học vào tháng 3, 7 và tháng 11. Cấu trúc phân chia này cho phép sinh viên hoàn thành tín chỉ trong thời gian ngắn hơn để có thể làm việc nhanh hơn. Khóa học tại Curtin Singapore và Úc giống nhau. Với kiến thức tốt nghiệp từ trường Curtin Singapore, bạn hoàn toàn có đủ trình độ để làm việc quốc tế.

2

Chương trình

 

Yêu cầu đầu vào

Tổng số tiền

Kỳ nhập học áp dụng

Cao đẳng

Thương mại

IELTS: 5.5 (Không có môn nào dưới 5.5)

GPA lớp 12: 6.5

4.320 USD

Tháng 11/2017

Mỹ thuật & Công nghiệp sáng tạo

IELTS: 6.0 (Không có môn nào dưới 6.0)

GPA lớp 12: 6.5

4.320 USD

Cử nhân

Tất cả các môn

IELTS: 6.5

Tốt nghiệp PTTH với điểm trung bình ít nhất 80% của 4 môn học thi tốt nghiệp

4.320 USD

Cao học

Kinh doanh Quốc tế

ELTS: 6.5 (Không có môn nào dưới 6.0)

Sinh viên tốt nghiệp tốt nghiệp từ trường đại học Curtin

5.376 USD

Vận tải & Cung ứng

ELTS: 6.5 (Không có môn nào dưới 6.0)

Sinh viên tốt nghiệp tốt nghiệp từ trường đại học Curtin

5.376 USD

Quản lý dự án

ELTS: 6.5 (Không có môn nào dưới 6.0)

Sinh viên tốt nghiệp tốt nghiệp từ trường đại học Curtin

5.376 USD