HỌC BỔNG ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO ÚC (ACU) - StudyLink

Học bổng dành cho sinh viên Quốc tế của Đại học ACU dành cho cấp bậc đại học và sau đại học, có thành tích học tập xuất sắc với kết quả ít nhất 80% trong các học phần trước.

 • Hạn nộp đơn: Từ thứ Sáu 01/9/2017 đến Thứ bảy 30/9/2017
 • Giá trị Học bổng: bao gồm một nửa phí học toàn thời gian cho khóa học
 • Số suất học bổng: 20 suất
 • Đối tượng: Sinh viên mới nhập học
 • Điều kiện: Sinh viên quốc tế
 • Khoa: bất kỳ
 • Khóa học: bất kỳ
 • Campus: bất kỳ
 • Cấp lớp: năm thứ nhất
 • Thời gian học: toàn thời gian bắt buộc
 • Các sinh viên phải có đề nghị từ trường học một trong những chương trình đại học hoặc sau đại học tại ACU
 • Các ứng viên phải đạt được kết quả ít nhất là 80% trong các học phần trước đó trong vòng hai năm (đối với bậc đại học) hoặc bốn năm (đối với bậc sau đại học) Sinh viên không được nhận học bổng hoặc giải thưởng lớn khác nếu tổng giá trị kết hợp sẽ vượt quá tiền học phí cho khóa học
 • Sinh viên không phải sinh viên du học chương trình giao lưu văn hóa

ACU-cover-image-brisbane

Quy trình đăng ký Đăng ký trực tuyến ở link sau: http://www.acu.edu.au/study_at_acu/fees_And_scholarships/scholarships_and_financial_support/Scholarships_Browser/international_student_sship

Để hoàn thành mẫu đăng ký. Bạn phải đính kèm các tài liệu sau với đơn xin học bổng: bằng chứng về thành tích học tập, đạt được trung bình ít nhất 80% trong các học phần gần đây nhất.

Tiêu chí lựa chọn các ứng viên được Ủy ban tuyển chọn bao gồm Giám đốc điều hành, Quốc tế, Giám đốc điều hành của mỗi khoa, Giám đốc tuyển sinh Quốc tế và Giám đốc Quan hệ Sinh viên.

Australian-Catholic-University

Trong việc xem xét các đơn, ngoài các tiêu chí lựa chọn, Ủy ban Tuyển chọn có thể xem xét sự đa dạng về quốc tịch và các khóa học của ứng cử viên đã ghi danh (bao gồm cả các chương trình học tập bậc đại học và sau đại học). Sinh viên phải duy trì thành tích học tập trong suốt khóa học. Các ứng viên được chọn phải cam kết làm đại sứ của sinh viên cho ACU và hỗ trợ các hoạt động quảng bá của trường.