Học bổng đại học Edith Cowan University - Úc - StudyLink

Học bổng năm 2018 cho ECU đã chính thức bắt đầu!

Các ứng viên sẽ không phải nộp đơn xin học bổng vì trường ECU sẽ tự động đánh giá sau khi nhận được đơn đăng ký học tại ECU. Các học bổng dành cho sinh viên Đại học và sau Đại học sẽ bắt đầu vào năm 2018!

studylink-Edith Cowan University image2017

Học bổng bằng cử nhân quốc tế:

 • Dành cho sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia.
 • Học sinh phải chứng minh thành tích học tập trong các nghiên cứu trước đó.
 • 20% học bổng cho toàn bộ khóa học.
 • Dành cho TẤT CẢ các khóa học Đại học.
 • Học sinh phải bắt đầu kỳ nhập học tại ECU trong học kỳ 1, 2018 hoặc học kỳ 2, năm 2018.

 

Học bổng Alumni của Úc:

 • Mở cửa cho tất cả sinh viên quốc tế, có ý định theo học vào năm 2018 theo học Đại học hoặc sau Đại học.
 • Giảm 20% lệ phí cho năm đầu tiên tại ECU.
 • Phải hoàn thành bằng cấp tại Úc.

 

Học bổng Tập đoàn Dầu khí cơ bản đầu tiên

 • Mở cửa cho tất cả sinh viên quốc tế.
 • 20% học bổng cho toàn bộ khóa học.
 • Sinh viên phải bắt đầu Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Dầu khí) Danh dự tại ECU trong học kỳ 1, 2018.

 

Học bổng dành cho sinh viên đóng học phí sớm

 • Mở cửa cho tất cả sinh viên quốc tế, những người sẽ bắt đầu chương trình ECU vào năm 2018.
 • $1000 cho học phí học kỳ 2.

• Học sinh phải chấp nhận và đóng học phí cho học kỳ 1 đầy đủ vào ngày 30 tháng 11 năm 2017.