HỌC BỔNG ĐẠI HỌC EDUCATION INTERNATIONAL QUEENSLAND - StudyLink

Các trường Công lập tiểu bang Queensland có hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp các chương trình giáo dục cho học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhân dịp năm học mới này EQI dành học bổng cho những sinh viên gương mẫu bắt đầu vào chương trình học quốc tế. Người nhận học bổng sẽ có cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm của họ thông qua giấy chứng nhận, mạng và phương tiện xã hội; phối hợp với EQI như là một đại sứ sinh viên quốc tế. Ứng tuyển vòng 3 bắt đầu vào ngày 1/8 và kết thúc vào ngày 15 tháng 10 năm 2016.

2

Học bổng:

  • Quốc gia : 4 học bổng chương trình sinh viên quốc tế dành cho những sinh viên quốc tế thuộc bất cứ quốc tịch nào.
  • Giá trị học bổng: 5000$ AUD học phí
  • Chương trình : dành cho tất cả chương trình, ngoại trừ trường cấp 3 hoặc học viện Queensland
  • Điều kiện đặc biệt: phải học trong ít nhất một năm
  • Khu vực: Cairns, Sunshine Coast, Brisbane, Gold Coast, and Regional Queensland
  • Thời gian : Kỳ hạn 1 năm, năm 2017 (sau khi bắt đầu vào năm 2017 sẽ được xem xét theo yêu cầu)

Thông tin trường:

Hệ thống trường công bang Queensland cung cấp cho sinh viên một loạt các con đường học tập chất lượng cao, cho phép họ phát triển được những mục tiêu về học tập, nghề nghiệp và cá nhân trong một môi trường hỗ trợ và lành mạnh. Giáo dục Quốc tế Queensland (EQI) là đội ngũ chuyên dụng của Chính phủ Queensland gồm  các chuyên gia chuyên về quản lý nhu cầu của sinh viên quốc tế và gia đình của họ.