Học bổng Đại học Swinburne - StudyLink

Đại học Swinburne hay còn được gọi là Viện Đại học Công nghệ Swinburne được thành lập năm 1908 ở ngoại ô Melbourne Hawthorn bởi Honourable George Swinburne. Điểm mạnh của trường chính là lịch sử phát triển của nó. Trường có lịch sử phát triển hơn 100 năm, ban đầu trường có tên là Cao đẳng kỹ thuật Swinburne và sau đó năm 1992 trường chính thức trở thành Đại học Swinburne như ngày nay

Các suất học bổng của Đại học Swinburne

 • Swinburne International Excellence Scholarship – Postgraduate Programs:
  Học bổng này được áp dụng cho tất cả các chương trình thạc sĩ 2 năm cho học kỳ 1 và học kỳ 2 năm 2018

Trình độ học tập tại Việt nam

Giá trị học bổng

Năm 1

Năm 2

UG – 65% và cao hơn

10%

15%

UG – 70% và cao hơn

15%

20%

UG – 75% và cao hơn

20%

25%

UG – 85% và cao hơn

25%

25%

 • Swinburne International Excellence Scholarship – Professional Computing & Network Systems:

Học bổng này được áp dụng cho 2 chương trình dưới đây

 • Thạc sĩ công nghệ thông tin (Chuyên máy tính)
 • Thạc sĩ khoa học (Hệ thống mạng)

Trình độ học tập tại Việt nam

Giá trị học bổng

Năm 1

Năm 2

UG – 70% và cao hơn

A$1000

A$1500

 • Swinburne International Excellence Scholarship – Undergraduate Programs – 3 Year Degree:

Học bổng này được áp dụng cho những ai tham dự chương trình Đại học 3 năm. Dành cho học kỳ 1 và 2 năm 2018

Trình độ học tập tại Việt nam

Giá trị học bổng

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Lớp 12 – 80% và cao hơn

10%

12%

15%

Lớp 12 – 85% và cao hơn

15%

17%

20%

Lớp 12 – 90% và cao hơn

20%

22%

25%

Lớp 12 – 95% và cao hơn

25%

25%

25%

 • Swinburne International Excellence Scholarship – Undergraduate Programs – 4 Year Degree:

Học bổng này dành cho tất cả học sinh tham gia chương trình Đại học 4 năm, học kỳ 1 và 2 năm 2018.

Trình độ học tập tại Việt nam

Giá trị học bổng

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Lớp 12 – 80% và cao hơn

10%

10%

12%

15%

Lớp 12 – 85% và cao hơn

15%

15%

17%

20%

Lớp 12 – 90% và cao hơn

20%

20%

22%

25%

Lớp 12 – 95 % và cao hơn

25%

25%

25%

25%

 

 • Swinburne International Excellence Scholarship – Pathways:

Học bổng này dành cho các học sinh tham gia vào chương trình dự bị và Unilink bắt đầu vào tháng 2 tháng 6 và tháng 10 năm 2018

 • Lớp 11 – 75% và cai hơn dành cho chương trình dự bị/ Lớp 12 – 75% và cao hơn dành cho chương trình Unilink
 • Tất cả các đơn nhập học thỏa mãn các yêu cầu trên, đều được xem là giống nhau.
 • Giá trị của học bổng sẽ được trình bày trong thư giới thiệu gửi cho học sinh

Một số thành tích đáng kể của Đại học Swinburne:

+ Nằm trong top 100 các trường đại học dưới 50 năm phát triển. (QS University Rankings)

+ Top 450 các trường Đại học trên thế giới

+ Swinburne được Academic Ranking of World Universities đánh giá là 1 trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới.

+ Swinburne còn được đánh giá là trường có tỉ lệ sinh viên có việc làm ôn định sau khi ra trường.