Học bổng Đại học University of South Australia - StudyLink

Thông tin về học bổng

Hiện tại trường Đại học Nam Úc đang có 2 loại học bổng dành cho sinh viên quốc tế, bao gồm học bổng Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship và International Merit Scholarship.

Yêu cầu chung

+ Là một học sinh quốc tế

+ Được phép học tại Úc

+ Chưa nhận bất kì học bổng nào khác từ Đại học Nam Úc

+ Có điểm số trung bình (khi học tại một trường khác) tương đương với trường Nam Úc

+ Đạt đủ yêu cầu đầu vào của các khóa học tại trường.

+ Không phải là công dân Úc hoặc người cư trú tại Úc.

+ Không nhận bất cứ tài trợ nào từ chính phủ.

Hawke-Building-1

Yêu cầu riêng của từng loại học bổng

  • Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship

Đạt đủ trình độ tiếng Anh tối thiểu, tùy thuộc vào ngành học mà bạn chọn

Các nghiên cứu sinh có bằng cấp cao hơn không được tham gia.

  • International Merit Scholarship

Chỉ áp dụng cho các bạn sinh viên học chương trình Đại học và Thạc sỹ tại trường

Sinh viên học các chương trình chứng nhận, chứng chỉ, liên kết và nghiên cứu không được tham gia học bổng này.

Giá trị học bổng

  • Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship

Được giảm 50% học phí lên đến 4 năm trong suốt quá trình học.

Có 20 học bổng được áp dụng trong năm 2018.

Nếu bạn đạt đủ yêu cầu của học bổng, bạn sẽ được quyền nộp đơn xin học bổng bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu của trường.

  • International Merit Scholarship

Được giảm 25% tiền học phí trong học kỳ đầu, tối đa 2 học kỳ hoặc 8 khóa (36 môn)

Sinh viên sẽ được đánh giá tự động khi nộp đơn xin học bổng vào chương trình học đã chọn.