HỌC BỔNG DÀNH CHO CỬ NHÂN KĨ SƯ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KĨ SƯ MẠNG VÀ PHẦN MỀM (DANH DỰ) CỦA ĐẠI HỌC CANBERRA - StudyLink

Trường đại học CANBERRA (Úc) đang có những suất học bổng cho sinh viên quốc tế đăng kí học chương trình cử nhân kĩ sư của Úc, bao gồm kĩ sư mạng và phần mềm (danh dự) 344JA cho học kì 2 năm học 2016 – 2017.

1

Số lượng học bổng: phụ thuộc vào quỹ hỗ trợ hàng năm.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: 20.000$ CHO 4 NĂM HỌC (8 HỌC KÌ)

 • Điều kiện nhận học bổng:
 • Là sinh viên quốc tế đăng kí chương trình cử nhân kĩ sư của UC trong lĩnh vực kĩ sư mạng và phần mềm (danh dự).
 • Hiện tại là học sinh UC, UCC và từ những học việc đối tác UC không đủ điều kiện để đăng kí.
 • ATAR tương đương 80.
 • Tất cả những ứng viên phải cung cấp bằng IELTS hoặc bằng cấp tiếng anh tương đương, tối thiểu 5.5.
 • Ưu tiên những ứng viên đáp ứng yêu cầu đầu vào trực tiếp về bằng cấp.
 • Chỉ áp dụng cho cơ sở tại Bruce.
 • Cách thức đăng kí:

Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được nhận học bổng, vì số lượng có hạn nên học bổng sẽ được trao dựa trên cơ sở ưu tiên ứng viên đăng kí nhập học trước.

 • Thông tin bổ sung:

Sinh viên sẽ được nhận một học bổng TRỊ GIÁ 2.500$ cho mỗi học kì (tối đa 8 học kì)

 • Điều kiện nhận học bổng này:
 • Học bổng phải bắt đầu trong học kì mà nó được trao và không thể trì hoãn việc trao học bổng.
 • Học bổng không được chuyển qua khóa học khác.
 • Trong trường hợp sinh viên đã được cung cấp nhiều hơn một học bổng mà UC quản lí, thì học bổng có giá trị lớn hơn sẽ được áp dụng.
 • Phải duy trì chương trình học toàn thời gian trong suốt 4 năm.
 • Phải duy trì tín chỉ trung bình (GPA 5 trong mức 7 điềm). Học sinh không duy trì tín chỉ trung bình sẽ bị thu hồi học bổng.
 • Thông tin sơ lược về trường CANBERRA:

Tọa lạc ngay trái tim của đất nước nên Đại học Canberra có một vai trò hết sức quan trọng, ngoài nhiệm vụ quan trọng là cung cấp nguồn nhân lực cho thủ đô trường còn là nơi học tập của hớn 60,000 sinh viên trong đó có khoảng 10,000 sinh quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới. Với hơn 30 ngành nghề đào tạo Đại học Canberra tạo ra một sự đa dạng trong nhiều lĩnh vực  với nhiều bậc học khác nhau từ Cao đẳng, Đại học, Cao học và chứng  chỉ giúp sinh viên có nhiều lựa chọn hơn.