HỌC BỔNG DÀNH CHO CỰU SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG KAPLAN BUSINESS - StudyLink

Kaplan Business School được công nhận là nhà cung cấp toàn cầu về chất lượng chương trình kế toán và kinh doanh của sinh viên đại học và sau đại học trên khắp nước Úc. Chúng tôi kết hợp lý thuyết với kinh nghiệm thực tế, sinh viên sẽ tốt nghiệp với những kỹ năng làm việc cần thiết, sẵn sàng cho công việc thành công.

1.      Bạn có đủ điều kiện để ứng tuyển học bổng cưu sinh viên?

·         Nếu bạn đã hoàn thành một chương trình học kéo dài ít nhất 4 tháng của trường, bạn có đủ điều kiện nhận học bổng Cựu sinh viên với giá trị lên đến 10% học phí.

·         Bằng cấp của việc hoàn thành thành công chương trình ở Kaplan phải được nộp cùng với các Đơn xin học bổng.

Học phí các khóa học 2017

Học phí chuẩn

Học phí sau học bổng

Sinh viên bản xứ

Sinh viên quốc tế

Sinh viên bản xứ

Sinh viên quốc tế

Chứng chỉ kinh doanh

$13,200

$15,600

$11,800

$14,040

Cử nhân kinh doanh

$39,600

$46,800

$35,640

$42,120

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)

$39,600

$46,800

$35,640

$42,120

Cử nhân Kinh doanh (Quản trị lữ hành)

$39,600

$46,800

$35,640

$42,120

Cử nhân Kinh doanh (Marketing)

$39,600

$46,800

$35,640

$42,120

Giấy chứng nhận tốt nghiệp Kế toán

$9,040

$9,600

$8,136

$8,640

Thạc sĩ Kế toán

$36,160

$38,400

$32,544

$34,560

Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp

$27,120

$28,800

$24,408

$25,920

Giấy chứng nhận tốt nghiệp quản trị kinh doanh

 

$12,200

$13,000

$10,980

$11,700

Chứng chỉ tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

$24,400

$26,000

$21,960

$23,400

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

$36,600

$39,000

$32,940

$35,100

 2.      Các điều khoản và điều kiện-          Các khóa học hoàn thành trước đó phải có thời gian tối thiểu là 4 tháng.

  • Cung cấp các bằng cấp chứng minh bạn đã hoàn thành chương trình học tại trường.
  • Học bổng chỉ được trao cho sinh viên toàn thời gian.
  • Học bổng này không được sử dụng hoặc kết hợp với các học bổng hay các chương trình khuyến mãi khác do Kaplan Business School cung cấp.
  • Học bổng sẽ được áp dụng cho chương trình giảm học phí năm 2017.
  • Học sinh ghi danh vào khóa học sẽ không có đủ điều kiện để có học bổng cựu sinh viên

-          Kaplan Business School có quyền cung cấp tất cả hoặc không có các học bổng nêu trên tùy theo quyết định của mình

-         Các lệ phí chương trình được liệt kê ở trên là học phí năm 2017 và có thể bị thay đổi. Phí và lệ phí bổ sung có thể được thanh toán như bảo hiểm y tế ở nước ngoài (nếu có) và các phí hành chính khác.
Hãy liên hệ trụ sở StudyLink gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng và cách thức đăng kí học.