Học bổng dành cho sinh viên nữ của Đại học Macquarie - Bình đẳng giới tính - StudyLink

Đại học Macquarie là một trong 5 trường đại học hàng đầu của Australia được xếp hạng trong Top 10 trường đại học ở Úc (ARWU 2017) với bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh đứng thứ nhất tại Úc và đứng thứ 49 trên thế giới (FT 2017).  

Trường Đại học Quản trị Macquarie (MGSM) tự hào cung cấp 15 cơ hội học bổng cho sinh viên nữ sinh viên khu vực Đông Nam Á. Học bổng MGSM-Học bổng Phụ nữ về Quản lý Phụ nữ ở Đông Nam Á đóng góp 30% tổng học phí cho MGSM bắt đầu vào năm 2017 và 2018.

Macquarie_in_a_Day

Dựa trên các kết quả nghiên cứu do MGSM thực hiện, chi phí là một trong những rào cản chính đối với phụ nữ để hoàn thành nghiên cứu của họ. Vì vậy, để hỗ trợ cho các sinh viên nữ, chúng tôi cung cấp học bổng MGSM - Học bổng Phụ nữ về Quản lý Phụ nữ ở Đông Nam Á và các cơ hội nghiên cứu sau đại học dành cho phụ nữ nhằm thúc đẩy sự đa dạng trong các chương trình MGSM.

Giá trị học bổng:
30% học phí

Cấp bậc:
Sau Đại học

Tiêu chuẩn nộp đơn:

Người nộp đơn phải:

  • Là công dân nữ từ một trong những quốc gia Đông Nam Á được liệt kê trên trang web của chúng tôi, xem tại đây
  • Phải nhận được đề nghị từ Trường Quản lý Macquarie Graduate School of Management (MGSM) cho một trong hai chương trình sau đây: Thạc Sĩ Quản Lý hoặc Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh.
  • Đã nộp đơn xin một chương trình kéo dài hơn một năm.
  • Bắt đầu nghiên cứu tại đại học Macquarie North Ryde theo một trong các học kỳ sau: MGSM Kỳ 4 2017, MGSM Kỳ 1 2018 hoặc MGSM kỳ 2 2018.
  • Đã nộp đơn cho khóa học toàn thời gian.