Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của trường đại học Australia Catholic University (ACU) - StudyLink

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của trường đại học Australia Catholic University (ACU)

Đối tượng sinh viên: Dành cho sinh viên mới

Khóa học: Dành cho sinh viên sau đại học dành cho tất cả chuyên ngành

Thời gian kết thúc xét học bổng: 30/9/2018

Học bổng hỗ trợ từ 20%-80% học phí. Học bổng này thường có giá trị 1 kì hoặc 1 năm nếu muốn được tiếp tục cấp học bổng trong các học kì kế tiếp sinh viên phải đạt được điều kiện mà trường đưa ra.

Giá trị học bổng: 20 suất học bổng trị giá 50% học phí cho toàn bộ khóa học.

Điều kiện xét học bổng:

  • Kết quả đạt ít nhất 80% (đạt GPA 5.8 trên thang điểm 7 của ACU)
  • Sinh viên đã hoàn thành khóa học trong vòng 2 năm (sinh viên chưa tốt nghiệp) hoặc 4 năm (sinh viên đã tốt nghiệp Đại học).

Quy trình đăng kí:

  • Thành tích học tập đạt tối thiểu 80% (GPA 5.8 trên thang điểm 7) thông qua chương trình học gần đây nhất của sinh viên. 

Học bổng Mercy

Đối tượng sinh viên: Dành cho sinh viên mới

Khóa học: Dành cho sinh viên sau đại học

Thời gian kết thúc xét học bổng: 7/10/2019

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất xắc.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần (100% học phí)

Điều kiện xét học bổng:

Là người công dân hoặc người thường trú tại Úc

Quy trình đăng kí:

  • Luận văn gồm 750 từ về chủ đề “ Sự thánh thiện của cuộc sống loài người”
  • Kết quả học tập tại trường.
  • Thư giới thiệu (nơi cấp bằng đại học tại ACU).

Học bổng Sisters of Mercy

Đối tượng sinh viên: Sinh viên mới hoặc đang theo học tại trường.

Khóa học: Dành cho sinh viên sau đại học tại Bllarat

Thời gian kết thúc xét học bổng: 11/3/2019

Học bổng

Giá trị học bổng: 1 xuất học bổng với trị giá 4000$ (trả 1 lần mỗi năm trong suốt khóa học).

Điều kiện xét học bổng:

Sinh viên quốc tế.

Học bổng cho mọi sinh viên

Dành cho chương trình sau đại học

Dành cho các bạn sinh viên đang sinh sống tại Ballarat

Sinh viên năm nhất hoăc năm 2 (hoặc nửa thời gian tương đương).

Quy trình đăng kí:

  • Luận văn gồm 500 từ đến 800 từ sơ lược : “Làm thế nào để bạn tương tác với cộng đồng địa phương và làm thế nào để phản ánh sứ mệnh và giá trị của ACU?”
  • “Những khó khăn hoặc rào cản bạn phải đối mặt trong việc tiếp cận giáo dục đại học và mức độ của bạn sẽ thay đổi tương lai của bạn như thế nào?”
  • Ba tài liệu tham khảo bằng văn bản
  • Bằng chứng di dời hoặc cư trú ở khu vực nông thôn hoặc khu vực