Học bổng dự bị IES_Đại học Queensland - StudyLink

university-of-queensland-saint-lucia-australia-saint-lucia-australia

Nhân dịp khai trương cơ sở thứ hai của trường, IES giành tặng các suất học bổng cho tất cả sinh viên Việt Nam theo học chương trình Dự bị Đại học IES.

Học bổng dành cho tất cả sinh viên Việt Nam tham gia chương trình Dự bị Đại học IES vào năm 2017 bao gồm chương trình tiêu chuẩn, mở rộng và các chương trình cấp tốc.

Điều kiện xét học bổng, học sinh phải:

• Là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam

• Đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình Dự bị Đại học IES

• Nộp đơn thông qua một đại diện của IES

Học bổng bao gồm 25% tổng học phí, tiết kiệm của 5,475-7,225 AUD

Hình thức đăng ký:

Hoàn thành mẫu đơn đăng ký chương trình Dự bị Đại học IES và tất cả các sinh viên Việt Nam sẽ tự động nhận được các học bổng ngay khi được nhận học. Học bổng sẽ được áp dụng cho tổng học phí trả trước.

Thông tin chương trình học:

Chương trình Dự bị Đại học IES chuẩn bị cho sinh viên quốc tế cho việc học tại Đại học Queensland (UQ). Sau khi hoàn tất chương trình, bạn được học liên thông vào hầu hết các chương trình đại học tại UQ.

Có ba chương trình cho học sinh lựa chọn theo kết quả học tập và trình độ tiếng Anh: Cơ bản, Mở rộng, Cấp tốc. Mỗi chương trình được thiết kế theo nhu cầu mục tiêu vào đại học của bạn.

Tham gia chương trình Dự bị Đại học IES , bạn sẽ tham gia vào một môi trường đa văn hóa của sinh viên từ hơn 40 quốc gia chuẩn bị vào các chương trình Cử nhân như Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Kinh doanh, Khoa học, Nghệ thuật và Công nghệ Thông tin. Bạn sẽ được tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ sinh viên hàng đầu và trong một môi trường thân thiện đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất.