Học bổng Eynesbury 2017 - StudyLink

Được thành lập năm 1989, Eynesbury đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong giáo dục và có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và giảng dạy các chương trình đa dạng.

TWITTER+PICTURE

Eynesbury cung cấp các chương trình tiếng Anh, chương trình Trung học lớp 10, 11, 12, Chứng chỉ IV và các chương trình Cao đẳng chuyển tiếp vào năm hai của Đại học Adelaide chuyên ngành Thương mại, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật.

Các chương trình học bổng của Eynesbury:

Chương trình

 

Ngành

 

Yêu cầu

Khóa tiếng Anh

(10 weeks)

25%

30%

50%

Cao Đẳng

(chuyển tiếp vào năm hai Đại học Adelaide hoặc South Australia)

 

Kinh doanh

 

IT

 

Kỹ thuật

Áp dụng cho toàn bộ học sinh

N/A

N/A

N/A

Dự bị Đại học

(liên thông lên năm nhất Đại học Adelaide hoặc

South Australia)

Hầu hết

các ngành

Ít nhất 20 tuần hoặc không có suất học bổng

N/A

8.0 GPA

N/A

Trung học phổ thông

Năm 10, 11

 

N/A

N/A

8.0 GPA

N/A

8.5 GPA

Thông tin trường:

Eynesbury là trường duy nhất trong hệ thống của Navitas có liên kết với một trường Đại học nằm trong hệ thống Nhóm 8 Trường Đại học hàng đầu tại Úc ( Group of Eight University)- trường Đại học có xếp hạng cao nhất trong các đối tác của Navitas!

UniSA là trường đại học trẻ tuổi nhất được xếp hạng trong Times Higher Education của top 50 trường đại học trên thế giới dưới 50 tuổi! Trên bảng xếp hạng QS , trường cũng nằm trong top 3% của các trường đại học trên thế giới.

Một lần nữa các học sinh Phổ thông Trung học Eynesbury đạt kết quả học tập vượt trội. Với 27 kết quả xuất sắc cho các môn học và 15.7% sinh viên đạt điểm trên 99.0, học sinh Eynesbury chiếm 1% trong số các học sinh đạt kết quả cao nhất của Tiểu bang.