Học Bổng Hấp Dẫn Lên Đến 100 Triệu Đồng Từ Đại Học Curtin Singapore - StudyLink

Thông tin học bổng hấp dẫn từ Đảo quốc sư tử Singapore được mệnh danh là đất nước xanh - sạch - đẹp nhất thế giới.

Trong hai kỳ nhập học sắp tới tháng 11/2018 và 2/2019, trường Đại học Curtin Singapore đang có 2 chương trình học bổng hấp dẫn:

Chương trình

Học bổng

Merit Scholarship

Yêu cầu đầu vào

Diploma

Giai đoạn 1

Thương mại

25% học phí

(S$3,350 ~ 57 triệu đồng)

 • IELTS: 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc Pearson Academic: 42
 • Điểm trung bình lớp 11: 7.0

Diploma

Giai đoạn 2

Thương mại

25% học phí

(S$4,320 ~ 72 triệu đồng)

 • IELTS: 5.5 ( không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc Pearson: 50
 • Điểm trung bình lớp 12: 7.0

Diploma

Giai đoạn 1

Truyền thông

25% học phí

(S$3,350 ~ 57 triệu đồng)

 • IELTS: 5.5 ( không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc Pearson Academic: 42
 • GPA grade 11: 7.0

Diploma

Giai đoạn 2

Truyền thông

25% học phí

(S$4,320 ~ 72 triệu đồng)

 • IELTS: 6.0 ( không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc Pearson: 50
 • GPA grade 12: 7.0
Cử nhân Thương mại S$4320 (72 triệu đồng)
 • IELTS: 6.5 ( không kỹ năng nào dưới 6.0)
 • Hoàn thành Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học với điểm trung bình 8.5/10
Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế S$5760 (100 triệu đồng)
 • IELTS: 6.5 ( không kỹ năng nào dưới 6.0)
 • Sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học được công nhận bởi Đại học Curtin
Hậu cần và chuỗi cung ứng S$5376 (90 triệu đồng)
 • IELTS: 6.5 ( không kỹ năng nào dưới 6.0)
 • Sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học được công nhận bởi Đại học Curtin
MBA Global (Thạc sĩ quản trị kinh doanh)

S$ 2880 – 11520

(48-196 triệu đồng) 

 1. Học bổng Merit Scholarship trị giá 25% học phí cho các ngành sau:
 • Diploma giai đoạn 1 hoặc 2 (Commerce or Arts & Creative Industries)
 • 8 môn học đầu tiên (200 tín chỉ) of the Bachelor of Commerce (cử nhân thương mại)
 • 8 môn học đầu tiên (200 tín chỉ) of the Master of International Business (Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế), Supply Chain Management ( Quản trị Chuỗi Cung ứng) hoặc MBA (Global) (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)
 • Số lượng học bổng có hạn, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết.
 • Sinh viên phải xác nhận chấp nhận học bổng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư đề nghị.
 • Học bổng sẽ được trừ vào kể từ lần trả cuối cùng
 • Sinh viên đủ tư cách nhận được miễn tín chỉ trong kỳ học trước sẽ không được nhận học bổng này
 1. Học bổng Academic Excellence Scholarship, trị giá 25% học phí cho 8 môn học tiếp theo
 • Chỉ áp dụng cho sinh viên nhập học trực tiếp vào ngành Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce) và cần phải hoàn thành 8 môn học đầu tiên của khoá. Nói cách khác, sinh viên đang học ở giai đoạn 2 (quý 3,4) sẽ không được nhận học bổng này.
 • Sinh viên đủ tư cách nhận được miễn tín chỉ trong kỳ học trước sẽ không được nhận học bổng này