HỌC BỔNG HỆ HỌC THUẬT/DỰ BỊ VÀ NGÔN NGỮ ANH CỦA TRƯỜNG QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (QUT) NĂM 2017 & 2018 - StudyLink

Là một bộ phận của Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland (QUT), Trường Quốc Tế có nhiều chương trình  tiếng Anh và dự bị đại học có thể giúp cho học sinh quốc tế đáp ứng các điều kiện đầu vào của đại học QUT và các chương trình đại học Úc khác. Trường Quốc Tế International College cũng có các chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh muốn học hay nâng cao tiếng Anh vì các mục đích cá nhân, nghề nghiệp hay học tập.

Trường Quốc Tế QUT hỗ trợ giới thiệu về cuộc sống ở khu học xá, giúp các học sinh trong quá trình chuyển tiếp theo học ở một môi trường đại học và sinh sống ở Úc.

1

Trường cao đẳng quốc tế QUT hiện đang cung cấp những suất học bổng cho các sinh viên đủ điều kiện đến từ các nước, trong đó có sinh viên Việt Nam. Các suất học bổng sau sẽ được cấp:

  • Học bổng ngôn ngữ Anh: không giới hạn và được nhận tự động khi mà bạn đăng ký.
  • Học bổng hệ học thuật/dự bị được đánh giá bởi hiệu trưởng của trường và được nhận học bổng nếu đơn ứng tuyển của bạn đủ điều kiện.
  • Những ứng viên đăng kí học bổng sẽ được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm như là một học sinh của QUT thông qua blog trực tuyến và giấy chứng nhận.

***Tất cả những suất học bổng được tính vào việc giảm học phí và sẽ không được hoàn trả.

  • Giá trị học bổng:
  • 25% tiếng anh tổng quát và tiếng anh học thuật – EAP 1, EAP 2, EAP 3
  • 50% cho EAP 1 nếu được gói chung với chương trình tính chỉ
  • 25% cho học kì 1 của chương trình học thuật.

(EAP: English for Academic Purposes _ tiếng anh cho mục đích học thuật).

Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng, hãy liên hệ ngay trụ sở StudyLink gần nhất. Chúng tôi sẽ tư vấn MIỄN PHÍ cho bạn.