HỌC BỔNG KHÓA HỌC THỂ THAO QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CANBERRA - StudyLink

3

Tổng quan

Đại học Canberra (Úc) được thành lập 40 năm trước đây. Trường có khoảng 10.000 sinh viên với hơn 1.000 sinh viên quốc tế. Các chương trình học tập tại Úc được tổ chức trong nhiều lĩnh vực học tập khác nhau, từ luật, kiến trúc và cac ngành thiết kế khác cho đến kinh doanh, công nghệ thông tin, điều dưỡng và khoa học sức khỏe liên kết.

Vào học kì 2 năm 2017 sắp tới, trường hỗ trợ những suất học bổng tài năng dành cho các du học sinh quốc tế đang có nhu cầu nộp đơn nhập học vào các khóa học cử nhân tại (Úc) trong lĩnh vực Khoa học thể dục và thể thao.

Số lượng học bổng: Phụ thuộc vào kinh phí hàng năm

Giá trị học bổng: 36,000$ cho 3 năm học tập (tối đa 6 học kỳ từ khi băt đầu, mỗi học kỳ là 6,000)

Điều kiện đạt học bổng

  • Là sinh viên quốc tế đang có nhu cầu xin nhập học một trong những khóa học sau: Cử nhân Khoa học thể dục và thể thao (274JA), cử nhân Truyền thông thể thao (689AA) hay cử nhân Quản lý thể thao (688AA).
  • Học bổng không dành cho sinh viên đang theo học tại Úc và sinh viên từ các viện đối tác liên thông với Úc.
  • Điểm ATAR tương đương 75 bao gồm luôn trình độ trước đây của sinh viên.
  • Sinh viên phải có bằng IELTS hay các bằng Anh văn phù hợp ở mức thấp nhất là 5.5. Ưu tiên cho các ứng viên đáp ứng mức độ yêu cầu đầu vào.
  • Chỉ ở cơ sở Bruce

Điều kiện dành cho sinh viên

  • Học bổng sẽ được tính từ lúc bắt đầu học kì đầu được trao và sinh viên. Không được phép trì hoãn suất học bổng được nhận.
  • Học bổng không được chuyển nhượng qua các khóa học.
  • Trong điều kiện sinh viên được nhận nhiều hơn một học bổng tại Úc, trường sẽ chỉ áp dụng suất có giá trị nhất cho sinh viên.
  • Phãi duy trì việc học toàn thời gian trong suốt bốn năm học.
  • Phải duy trì mức tín chỉ trung bình (GPA 5 trên thang đo 7). Sinh viên không duy trì tín chỉ ở mức trung bình sẽ bị thu hồi lại học bổng.