Học bổng lần đầu nhập học trị giá $2,500AUD của SIBT - StudyLink

SIBT mở ra con đường liên thông vào đại học cho sinh viên. Những sinh viên hoàn tất văn bằng cao đẳng của SIBT có thể trực tiếp vào học năm hai của bằng cử nhân tại Đại Học Western Sydney, học tại cơ sở trung tâm Thành phố Sydney.

maxresdefault

Số lượng học bổng có hạn dành cho những kỳ nhập học như sau tại SIBT:

 • 40 suất học bổng cho kỳ nhập học tháng 10 năm 2016
 • 60 suất học bổng cho kỳ nhập học tháng 2 năm 2017

 

Học bổng áp dụng cho những chương trình học sau:

 • Chương trình Dự Bị Đại Học SIBT (Tiêu chuẩn & Mở rộng)
 • Chương trình cao đẳng về ngành quản trị kinh doanh, thương mại, kỹ thuật, quản trị khách sạn, công nghệ thông tin, truyền thông và giao tiếp.

 

Tiêu chí xét học bổng:

 • Phải thuộc diện sinh viên quốc tế
 • Phải là sinh viên tự chi trả học phí hoặc được chi trả học phí từ nguồn cá nhân
 • Đã nhận được thư mời học đầy đủ cho chương trình dự bị đại học hoặc chương trình cao đẳng tại SIBT và phải đáp ứng đủ yêu cầu nếu thư mời học có điều kiện
 • Sẽ ghi danh theo học ít nhất 8 môn học tại SIBT
 • Phải bắt đầu chương trình học vào tháng 10 năm 2016 hoặc tháng 2 năm 2017.

 

Lưu ý:

 • Học bổng $2,500AUD sẽ chỉ được áp dụng cho lần đầu tiên bạn theo học một chương trình học thuật tại SIBT vào những kỳ nhập học nói trên.
 • Học bổng sẽ chỉ được trừ vào học phí của kỳ học đầu tiên.