HỌC BỔNG MÙA XUÂN NĂM 2017 CỦA KHỐI ĐẠI HỌC NAVITAS - StudyLink

Trong học kì mùa xuân năm 2017, khối đại học NAVITAS sẽ cấp những suất học bổng có giá trị lên đến 12.000$ (số lượng học bổng có hạn).

1

  • Giá trị học bổng chi tiết như sau:

 

Chương trình

Navitas tại FAU

Navitas tại Umass dartmouth/lowell

Nvitas tại umass boston

Navitas tại unh

Chương trình hỗ trợ cho sinh viên chưa tốt nghiệp (UPP)

10% học bổng xứng đáng

Học bổng học thuật xứng đáng 3,000$

Học bổng học thuật xứng đáng 12,000$

Học bổng ưu việt 10,000 $

Học bổng học thuật xứng đáng 5,000$

Học bổng học thuật đầu vào 10%

Chương trình dự bị thạc sĩ (PMP)

10% học bổng xứng đáng

10% học bổng xứng đáng

3,000$ học bổng học thuật xứng đáng

10% học bổng học thuật đầu vào

 

  • Điều kiện:

Người nhận học bổng UMass Lowell/ UMass Dartmouth sẽ được nhận 3,000$ bảo đảm và 3,000$ mỗi năm dựa vào thành tích: GPA 3.0 hoặc cao hơn.

Chỉ áp dụng cho 2 học kì của chương trình học.

  • Thông tin sơ lược về khối đại học Navitas:

Navitas cung cấp các chương trình du học đa đạng phù hợp trình độ và nguyện vọng của từng cá nhân học viên. Nếu bạn muốn du học ở bậc đại học, Navitas sẽ cung cấp các chương trình hữu ích giúp bạn chuyển tiếp vào ngôi trường bạn mong muốn. Kết hợp với các hỗ trợ về mặt học thuật và dịch vụ sinh viên, các khóa học tại Navitas giúp bạn chuẩn bị tốt hơn khi bước vào đại học. Các chương trình trung học và dự bị, chuyển tiếp tín chỉ và tiếng Anh được giảng dạy tại nhiều cơ sở của Navitas

Lượng sinh viên nhập học hằng năm tại Navitas: 45,000+

Navitas có mặt tại các quốc gia: UK, Canada, Australia, USA (từ tháng 9/2010), Singapore, Kenya, Indonesia, Sri Lanka

Số quốc gia có sinh viên đến học tại Navitas: 87

Các trường đại học đối tác của Navitas: Australia (9 trường); UK (6 trường); Canada (2 trường); USA (4 trường); Singapore (1 trường)

Nhân viên của Navitas: trên 3,000 người

Navitas được thành lập vào năm: 1994