HỌC BỔNG QUỐC TẾ XUẤT SẮC SWINBURNE - CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - StudyLink

 Đôi nét về trường

Trường Đại học Swinburne nằm trong top 100 trường trẻ trên toàn thế giới được đánh giá trên bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu bởi Quacquarelli Symonds. Bảng xếp hạng đã chỉ ra rằng, mặc dù thâm niên chưa cao nhưng Swinburne rất có kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu ở cả Úc và quốc tế.

Sinh viên quốc tế nhập học vào một trong hai chương trình Thạc Sĩ CNTT trong năm 2017. Học bổng sẽ được nhà trường xét duyệt dựa trên thành tích học tập & kinh nghiệm làm việc của sinh viên, sau đó sẽ trao cho ứng viên ưu tú nhất.

Trị giá: AUD $2,500 

Yêu cầu:

  • thạc sĩ công nghệ thông tin ( máy tính chuyên nghiệp)
  • thạc sĩ khoa học ( mạng máy tính)

4

Điều kiện nhập học

  • Học sinh phải đáp ứng đủ điều kiện để tham gia một trong các chương trình bậc thạc sĩ
  • Học sinh phải bắt đầu chương trình thac sĩ của họ vào năm 2017
  • Học sinh phải chấp nhận đề nghị học bổng trong vòng 4 tuần kể từ ngày học bổng được đề xuất, nếu sự đề xuất là vô điều kiện

Bạn không:

  • Là Công dân hoặc thường trú nhân của Úc
  • Đang nhận học bổng khác hoặc thuộc diện giảm phí
  • Đang nhận bất kỳ chuyển giao tín dụng hoặc miễn trừ nào khác.
  • Học bổng sẽ không áp dụng cho học sinh không đáp ứng 1 trong những điều kiện trên.