HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG KINH TẾ PETER FABER CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ - StudyLink

Ngành luật và kinh tế tại đại học ACU cấp học bổng cho sinh viên sau đại học quốc tế khi nhập học tại Trường Kinh Tế Peter Faber vào năm học 2017.

Thông tin học bổng chi tiết:

Người nhận học bổng sẽ được tặng AU$1000 học phí cho năm đầu tiên của khóa học, với điều kiện học viên đó phải hoàn tất đăng ký cho toàn khóa học. Học bổng sẽ được trao cho học viên có kết quả học tập trước đó chiếm 70% hoặc cao hơn*

*tương đương với giáo dục đại học Úc.

TIÊU CHUẨN NHẬN HỌC BỔNG

Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Là sinh viên quốc tế.
  • Đăng ký học toàn thời gian tại một khóa học chương trình sau đại học ACU cung cấp bởi Trường kinh tế và bắt đầu nhập học năm 2017.
  • Không nhận bất kỳ hình thức hỗ trợ tài chính nào từ ACU hoặc chính phủ Úc.

Sinh viên không cần phải viết đơn đăng ký cho học bổng này. Các trường đại học sẽ đánh giá tiêu chuẩn nhận học bổng dựa trên những thông tin trong đơn xin nhập học tại ACU. Những sinh viên bắt đầu chương trình sau đại học đạt tiêu chuẩn cho học bổng này sẽ được nhận thông báo từ thư mời của ACU.

peter-faber-business

GIỚI THIỆU VỀ ACU

Với hơn 150 năm truyền thống giáo dục, Australian Catholic University (ACU) là một tổ chức tài trợ cộng đồng Úc dành cho những sinh viên khá giỏi được chứng nhận bởi bằng cấp quốc tế. Phương châm của tổ chức này chính là việc tương tác cộng đồng và phát triển kỹ năng thực hành, đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp từ ACU sẵn sàng ra đời để đóng góp cho xã hội

Để biết thêm về nhiều học bổng, chương trình học hấp dẫn, vui lòng liên hệ StudyLink:             

Địa chỉ: 219 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM, Việt Nam

Phone: (84 8) 3925 6731

Email: info@studylink.org