HỌC BỔNG STUDYNT CỦA CHÍNH PHỦ BẮC ÚC NĂM 2017 - StudyLink

Chính phủ Bắc Úc (Nothern Territory Government) đang triển khai chương trình trao tặng các suất học bổng cho sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản , Hàn Quốc, Nepal, Philippines, Đông Ti-mo và Việt Nam để theo học những chương trình bậc đại học và sau đại học đại tại khu vực phía Bắc nước Úc.

Kết quả hình ảnh cho international students northern australia

Bậc học: Đại học và Sau đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành học được giảng dạy tại các trường đại học thuộc khu vực này.

Giá trị học bổng:  Gồm học bổng tại trường (School) 10.000 USD, khóa tiếng Anh (English Language) 5.000 USD, Giáo dục và đào tạo nghề (Vocational Education Training) 7.500 USD và Cao học (Higher Education – đại học và sau đại học) 12.000 USD, hỗ trợ chi trả học phí một học kỳ hoặc một năm cho sinh viên.

Yêu cầu:

  • Học bổng dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, có năng lực lãnh đạo.
  • Phải đáp ứng yêu cầu học thuật NT đề ra, yêu cầu đầu vào Anh văn.
  • Sinh viên đang không theo học tại Northen Terriroty hoặc dịch vụ giáo dục cung cấp bởi Northen Terriroty.
  • Sinh viên chưa nhận học bổng nào khác.
  • Sinh viên không phải là công dân Úc, thường trú vĩnh viễn tại Úc hoặc công dân New Zealand.

Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Hạn chót ứng tuyển cho học bổng của học kỳ I năm 2017 là ngày 14 tháng 11 năm 2016.
  • Hạn chót ứng tuyển cho học bổng của học kỳ II năm 2017 là ngày 30 tháng 5 năm 2017.