HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CLAREMONT - StudyLink

Tổng quan về trường

Được thành lập năm 1925, đại học Claremont Graduate (Claremont Graduate University) là trường độc lập, tập trung hoàn toàn cho việc phục vụ nghiên cứu sau đại học với khoảng 2,000 sinh viên theo học. Trường nằm ở Claremont, California – phía đông trung tâm thành phố Los Angeles. 8 học viện và 1 bộ phận độc lập bao gồm nghệ thuật & nhân văn, khoa học tổ chức & hành vi, y tế toàn cầu & cộng đồng, trường quản lý, nghiên cứu giáo dục, hệ thống thông tin & công nghệ, khoa học toán học, kinh tế & chính trị, tôn giáo. Đại học Claremont Graduate cấp bằng thạc sỹ và tiến sỹ trong 22 lĩnh vực.

capture

Học bổng có giá trị lên tới 75%

*Áp dụng cho học phí phổ thông

CGU có cơ hội học phí dành cho sinh viên du học phần , *Học bổng sinh viên quốc tế*

Học phí

Học kì

Học phí

Học bổng 75%

Học kì 1

$12,500

$3,125

Học kì 2

$6,250

$1,563

 

Thời gian học               

Học kì

Thời gian học

Số tuần học

Học kì 1

17 tháng 1 – 5 tháng 5, 2017

15 tuần

Học kì 2

20 tháng 3 – 5 tháng 5, 2017

7 tuần

 

Hạn chót nộp đơn:

Tuyển thẳng học kì 1ngày 1  tháng 12 năm 2016, học kì 2 ngày 20 tháng 2 năm 2017