HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PACE - StudyLink

 

Giá trị học bổng:

 1. Đại học: $8500 - $24000/ năm (có thể gia hạn)
 2. Sau đại học: $3200 - $6000
 3. Du học phần quốc tế: $3000 (1 học kì)

                                                  $6000 (2 học kì)

                                                  $8000 (3 học kì)

Kết quả hình ảnh cho pace university

Điều kiện nhận học bổng:

 1. Đại học:                       IETLS 6.5+ / TOEFL 80+
                                               GPA 2.5+ 
                                               bằng SAT/ ACT để đảm báo có học bổng
 2. Sau đại học: GPA 3.3+
 3. Du học phần quốc tế: IELTS >6.5/ TOEFL >80
                                               GPA 2.5+
                                               không yêu cầu SAT/ACT    

Tại sao lại chọn trường Pace?

 • 80% sinh viên quốc tế nhận được tiền từ học bổng Merit-Based.
 • 93% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường trong 1 năm.
 • Trên 650 công ty thuê sinh viên học tại Pace để thực tập và làm việc chính thức.
 • Top 11% trường hoàn học phí.
 • Top 200 trường tốt nhất ở Mĩ.
 • Chương trình thực tập dài dạn để chuẩn bị cho việc đi làm thực tế sau này.
 • Tất cả truyền thống và sự chuyên nghiệp bắt nguồn từ thành phố New York.
 • Chuyên về Kinh Doanh và Khoa Học Máy Tính.