Học bổng trường Đại học Southern Cross dành cho sinh viên quốc tế học kỳ tháng 7/2018 và tháng 10/2018 - StudyLink

Dù chì mới được thành lập từ năm 1994, Trường Đại học Southern Cross (Southern Cross University Australia) đã nhanh chóng trở thành một trong những trường Đại học uy tín hàng đầu của nước Úc. Mỗi năm, trường chào đón hơn 15,000 sinh viên từ hơn 60 quốc gia trên thế giới đến học tại trường.

Để chuẩn bị cho học kỳ mới, Đại học Southern Cross đang có chương trình học bổng hết sức hấp dẫn dành cho các sinh viên quốc tế đăng ký bắt đầu học ở trường vào học kỳ tháng 7/2018 và học kỳ tháng 10/2018. Hạn cuối để tham gia chương trình là ngày 18/05/2018 (đối với học kỳ tháng 7/2018), và ngày 31/08/2018 (đối với học kỳ tháng 10/2018).

1. Học bổng MEM/MBA Academic Excellence trị giá 30% học phí, áp dụng cho 8 môn học đầu tiên của khóa học:

 • Áp dụng cho sinh viên quốc tế học chương trình Thạc sỹ Quản lý Kỹ thuật (Master of Engineering Management), Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration).
 • Sinh viên phải đạt tiêu chuẩn đầu vào.
 • Sinh viên phải đạt thành tích học tập tốt trong suốt khóa học.
 • Áp dụng cho chương trình đào tạo Tiếng Anh và chương trình bước đệm Đại học (academic pathway).

 

2. Học bổng Academic Excellence trị giá 30% học phí, áp dụng cho 8 môn học đầu tiên của khóa học:

 • Áp dụng cho sinh viên quốc tế học chương trình Cử nhân Thương mại (Bachelor of Business), Cử nhân Công nghệ thông tin (Bachelor of Information Technology), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration), Thạc sỹ Kế toán (Master of Professional Accounting.
 • Sinh viên phải đạt tiêu chuẩn đầu vào.
 • Sinh viên phải đạt thành tích học tập tốt trong suốt khóa học.
 • Áp dụng cho chương trình đào tạo Tiếng Anh, nhưng không áp dụng cho chương trình bước đệm Đại học (academic pathway).

 

Lưu ý:

 • Sinh viên phải đạt điểm trung bình 8.0 hoặc cao hơn ở lớp 12 để tham gia.
 • Học bổng áp dụng cho 8 môn học đầu tiên của khóa học.
 • Chương trình chỉ áp dụng ở khuôn viên Gold Coast, Lismore và Coffs Harbour.
 • Hạn cuối để tham gia chương trình.

 

Trong trường hợp không đủ tiêu chuẩn để nhận học bổng 30%, sinh viên vẫn có thể tham gia để có cơ hội nhận học bổng trị giá $4,000 (hoặc $5,000) AUD, hay học bổng trị giá 10% học phí. Tuy nhiên sinh viên chỉ có thể tham gia nhận 1 học bổng.

 

3. Học bổng trị giá 10% học phí, áp dụng cho 8 môn học đầu tiên của khóa học:

 • Áp dụng cho sinh viên quốc tế học chương trình Cử nhân Thương mại (Bachelor of Business), Cử nhân Công nghệ thông tin (Bachelor of Information Technology), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration), Thạc sỹ Kế toán (Master of Professional Accounting.
 • Sinh viên phải đạt tiêu chuẩn đầu vào.
 • Áp dụng cho chương trình đào tạo Tiếng Anh, nhưng không áp dụng cho chương trình bước đệm Đại học (academic pathway).

 

Để tham gia chương trình, cũng như được tư vấn thêm về các học bổng vô cùng giá trị, 

gọi ngay Hotline: 091 171 4488 hay tham khảo thêm thông tin tại ĐÂY

 

StudyLink