Học bổng từ trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) (Úc) - StudyLink

Học bổng hấp dẫn năm 2016 - 2017 của Đại học Công nghệ Sydney, Úc dành cho chương trình Đại học và sau Đại học.

Học bổng Khoa học Quốc tế xuất sắc tại UTS (Đại học)

Học bổng này được thành lập để thu hút học sinh Quốc tế đã hoàn thành chương trình Phổ thông và đang ghi danh vào chương trình Đại học tại Khoa Khoa học UTS. 

Học bổng sẽ dành cho những sinh viên Quốc tế đã có lời đề nghị và chỉ được chấp thuận dựa trên thành tích học tập.

Học sinh Quốc tế bắt đầu vào kỳ 2 năm 2016 đến kỳ 2 năm 2018 thỏa mãn các tiêu chí sẽ được xem xét cho học bổng.

Giá trị và thời gian 

Phân loại 1

Mỗi năm sẽ có đến 4 người được nhận học bổng. Người nhận sẽ được lựa chọn từ những sinh viên Quốc tế đã có bằng cấp tương đương với bằng Tốt nghiệp 12 năm

 tại Úc và đăng ký vào chương trình Đại học tại Khoa Khoa học ở Sydney.

Trong năm 2016, sẽ có 4 người nhận được trao học bổng. Trong năm 2017 sẽ có 2 người nhận học bổng vào học kỳ mùa Thu và 2 người nhận học bổng vào học kỳ mùa Xuân.

Người nhận được lựa chọn từ Phân Loại 1 sẽ được tặng AUD$5000 cho học kỳ đầu tiên.

Phân loại 2

Đến 20 người sẽ được nhận vào mỗi năm. Người nhận sẽ được lựa chọn từ những sinh viên Quốc tế đã có bằng cấp tương đương với bằng Tốt nghiệp 12 năm tại Úc 

và đăng ký vào chương trình Đại học tại Khoa Khoa học ở Sydney.

Năm 2016, sẽ có 20 người nhận được trao học bổng. Năm 2017 sẽ có 10 người nhận học bổng vào học kỳ mùa Thu và 10 người nhận học bổng vào học kỳ mùa Xuân.

Người nhận được lựa chọn từ Phân Loại 2 sẽ được tặng AUD$3000 cho học kỳ đầu tiên.

UTS sẽ tặng cho mỗi người nhận một khoản thanh toán ngay lập tức với giá trị AUD$2000 cho học phí học kỳ đầu. Khoản thanh toán sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản

 học phí của người nhận sau ngày kiểm tra ghi danh của học kỳ đó. Thời hạn của học bổng là trong 1 học kỳ. Không thể kéo dài thêm học bổng

Điều kiện nhận học bổng

Ứng cử viên phải 

- Là sinh viên Quốc tế trong thời điểm nộp đơn

- Vẫn là sinh viên Quốc tế trước ngày kiểm tra ghi danh trong học kỳ mà họ nhận được học bổng và đáp ứng các tiêu chí cho khóa học được lựa chon

- Bắt đầu với khóa học toàn thời gian tại Đại học

- Ghi danh vào chương trình Đại học tại khoa Khoa học UTS

- Hoàn thành bằng Khoa học tại UTS: INSEARCH

- Hoàn thành bằng Tốt nghiệp phổ thông tương đương với bằng 12 Úc, thời hạn Tốt nghiệp không quá 1 năm khi bắt đầu học tại UTS.

- Có điểm ATAR ít nhất 80

Thêm vào đó

Học bổng được trao đơn thuần dựa trên thành tích học tập (Academic Merit)

Bạn không đủ điều kiện nếu

- Đã ghi danh vào chương trình học xuyên quốc gia tại UTS

- Đã nhận học bổng toàn phần cho dự định học tại UTS

- Đã hoàn thành chương trình 12 năm tại Úc

Học bổng Khoa học Quốc tế UTS dành cho sinh viên xuất sắc (Sau Đại học)

Học bổng được thành lập nhằm thu hút sinh viên Quốc tế đạt được sự khởi đầu với thành tích cao ở cấp độ sau Đại học khi tham gia vào bất kỳ mức độ khóa học

 sau Đại học của Khoa học UTS

Các học bổng được mở ra cho sinh viên Quốc tế đã thực hiện đề nghị và chỉ được trao học bổng dựa trên cơ sở thành tích học tập.

Sinh viên Quốc tế bắt đầu học kỳ thứ 2 năm 2016 đến học kỳ thứ 2 năm 2018, người đáp ứng được các tiêu chí này sẽ được xem xét cho chương trình học bổng

Giá trị và thời hạn

Phân loại 1

Trong năm 2016, sẽ có 5 người được trao học bổng. Từ năm 2017, sẽ có 3 người được trao học bổng trong học kỳ mùa Thu và 2 người trong học kỳ mùa Xuân. 

Người nhận học bổng được lựa chọn từ sinh viên Quốc tế, người mà đã hoàn thành bằng cử nhân và đang nộp đơn vào chương trình đồ án môn học tại Khoa Khoa học UTS tại Sydney.

Người được lựa chọn từ Phân loại 1 sẽ được trao thưởng AUD$5000 cho học phí học kỳ đầu tiên.

Phân loại 2

Trong 2016, sẽ có 10 người được trao học bổng. Trong 2017, 5 người sẽ được trao học bổng vào học kỳ mùa Thu và 5 người được trao học bổng vào học kỳ mùa Xuân. 

Người được chọn từ sinh viên Quốc tế, người mà đã hoàn thành bằng cử nhân và đăng ký vào chương trình đồ án sau Tốt nghiệp tại Khoa Khoa học UTS tại Sydney.

Người được chọn từ Phân loại 2 sẽ được trao tặng AUD$3000 cho học phí học kỳ đầu tiên.

Hình thức thanh toán 1 lần. Học phí sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản học phí của người nhận sau ngày kiểm tra ghi danh học kỳ. 

Thời hạn của học bổng là trong 1 học kỳ không thể kéo dài thêm học bổng.

Điều kiện nhận học bổng

Các ứng viên phải

- Là một sinh viên Quốc tế tại thời điểm áp dụng

- Vẫn là một học sinh Quốc tế sau ngày kiểm tra ghi danh cho học kỳ mà họ được nhận học bổng

- Đáp ứng tất cả tiêu chuẩn nhập học cho lựa chọn khóa học; được bắt đầu toàn thời gian tại trường.

- Đăng ký vào chương trình đồ án Thạc sỹ tại Khoa Khoa học UTS.

- Có điểm số trung bình ở bằng cử nhân ít nhất là 75% 

Ngoài các phần trên:

Học bổng chỉ được cấp trên cơ sở thành tích học tập.

Bạn không đủ điều kiện nếu

- Là công dân Úc, New Zealand hoặc có thường trú tạm thời tại Úc.

- Đã nhận học bổng toàn phần cho dự định học tại UTS. 

- Ghi danh vào chương trình học liên kết du học tại UTS

- Quá trình lựa chọn

- Thành tích học tập ở bằng cử nhân sẽ sử dụng như là điều kiện cơ bản cho chương trình đồ án Thạc sỹ UTS

Lưu ý

Trường UTS Quốc tế sẽ tự động xem xét tất cả sinh viên Quốc tế đã hoàn thành UTS:RESEARCH cử nhân Khoa học và áp dụng cho chương trình Đại học tại Khoa Khoa học 

của UTS tại Sydney cho học bổng này. Không có đơn xin học bổng riêng hoặc tài liệu thêm vào cần thiết cho việc xin học bổng.

Những người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được giới thiệu trước Hội đồng lựa chọn học bổng, những người sẽ đảm đương quá trình lựa chọn người nhận học bổng, thường vào 

tháng 10 trước học kỳ 1 và tháng 5 cho học kỳ 2.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hệ thống văn phòng Studylink

Hồ Chí Minh: 219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM - ĐT: 08. 3925 6731

Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Sông Hồng, 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04. 3573 9798

Đà Nẵng: 361 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: 0511. 3654 658