HƠN 1 TRIỆU SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐI DU HỌC MỸ - StudyLink

Trong những năm qua, sinh viên quốc tế tại Mỹ đã tăng 7% - đây là năm thứ mười liên tiếp số lượng du học sinh Mỹ tăng trưởng mặc dù giảm nhẹ so với mức tăng 2014/15 của 10% số lượng sinh viên nước ngoài tại Mỹ, lần đầu tiên đạt 1.043.839, vượt qua mức một triệu.

Tác động kinh tế của các sinh viên quốc tế tại Mỹ hiện nay được ước tính khoảng 36 tỷ USD- "Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới những người theo học ở Hoa Kỳ cũng đóng góp cho nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cho nước Mỹ, đồng thời mang lại sư sự đa dạng văn hóa lớp học ", báo cáo cho biết thêm: "Họ giúp sinh viên Mỹ chuẩn bị cho việc đi làm toàn cầu, và thường dẫn đến các mối quan hệ kinh doanh lâu dài và lợi ích kinh tế."
Đa dạng hóa tuyển sinh vẫn còn là một vấn đề quan trọng trong năm nay, Trung Quốc chiếm hơn ba phần mười sinh viên nước ngoài ở Mỹ. Top ba các nước có phần trăm sinh viên du học nhiều bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Ả-rập Xê-út chiếm hơn một nửa trong số tất cả các tuyển dụng quốc tế ở trong nước.

9
Top mười các nước có sinh viên du học đông nhất ở Mĩ. 
Nguồn: IIE

Các thị trường có lượng sinh viên quốc tế đang phát triển khác của Mỹ trong năm nay bao gồm Nepal (18%), Việt Nam (14%), Nigeria (12%), và Colombia (9%).
Chủ tịch IIE Allan Goodman nói : "Tại Viện Giáo dục Quốc tế, chúng tôi tin rằng các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ cung cấp một nền giáo dục và đào tạo có giá trị cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và sinh viên đến từ các quốc gia khác cũng dạy cho chúng ta rất nhiều về thế giới chúng ta chia sẻ," ông nói thêm. "Chúng ta càng có thể mở cửa cho nền văn hóa khác cho các sinh viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ học hỏi được những nền văn hóa tốt hơn của thế giới."