IELTS Listening: Dạng câu hỏi Flowcharts, Notes, Tables, Summaries And Forms - StudyLink

Trong bài thi IELTS Listening Test, bạn sẽ gặp dạng Flowcharts, Notes, Tables, Summaries And Forms thường xuyên. Đây là một dạng câu hỏi điền từ, yêu cầu người thi phải điền chính xác theo yêu cầu.

Vậy cụ thể dạng câu hỏi này như thế nào? Có chiến lược gì để trả lời câu hỏi đúng và chính xác hơn không? Cần chú ý điều gì để điền chính xác đáp án?

Flowcharts, Notes, Tables, Summaries And Forms là dạng câu hỏi về bảng biểu, ghi chú, bảng,…Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn về cách để hoàn thành câu hỏi này dễ dàng hơn.

Lưu ý quan trọng với dạng câu hỏi Flowcharts, Notes, Tables, Summaries And Forms

Trước khi bắt đầu tìm hiểu từng câu hỏi và cách làm bài IELTS Listening, điều quan trọng bạn cần ghi nhớ là hãy chú ý những yêu cầu mà câu hỏi đề ra.

Ví dụ các điều kiện yêu cầu theo câu hỏi:

  • Write NO MORE THAN ONE WORD for each answer
  • Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer
  • Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer

Nếu như các bạn không làm đúng yêu cầu viết không được hơn 1 từ, 1 số hay 2 từ…thì sẽ mất điểm ngay.

Chú ý, số ở đây không phải là một chữ số. Đó có thể là số năm, số điện thoại (dãy số), số tuổi…Vì thế hãy đọc kỹ yêu cầu và câu hỏi để biết mình cần điền gì.

Câu trả lời bạn phải thực hiện theo đúng yêu cầu về số lượng từ hoặc số. Nên, theo từng câu hỏi mà các bạn phải sử dụng kiến thức của mình để chia động từ hay thay đổi các động từ thành danh từ, danh từ thành tính từ, động từ, kết hợp từ này với từ khác…đáp ứng yêu cầu số lượng và vẫn đúng ý câu hỏi.

Bên cạnh đó, những từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa cũng được sử dụng trong bài nghe. Bài Nghe sẽ kiểm tra khả năng nghe và sử dụng ngôn ngữ của bạn nên cần có sự biến chuyển theo đúng yêu cầu đề bài.

Ví dụ: trong bài nghe, họ nói về travel, nhưng trên câu hỏi bảng của bạn là excursion. Nếu không hiểu rõ và biết được hai ý đồng nghĩa này, bạn sẽ thấy rối và không hiểu câu hỏi ban đầu đấy. Đây cũng là một bẫy trong Listening mà khi nghe, bạn hãy để ý.

Chiến lược làm bài Flowcharts, Notes, Tables, Summaries And Forms

Theo dạng câu hỏi Flowcharts, Notes, Tables, Summaries And Forms thì bạn trước hết hãy đọc kỹ yêu cầu câu hỏi và áp dụng các chiến lược dưới đây sẽ giúp bạn nghe tốt và điền đúng đáp án hơn.

Bước 1: Hãy đọc kỹ câu hỏi từ yêu cầu số lượng từ, số cần điền như đã nói ở trên đến những thông tin được cung cấp trong bảng.

Hãy suy nghĩ về bối cảnh của bài nghe bạn sẽ được nghe. Đây là một bước dự đoán câu trả lời. Ví dụ với một form đăng ký thì đó là đăng ký trường học, thư viện hay mua vé máy bay, đặt hàng…

Bước 2: Xác định từ thông tin được cung cấp những từ khóa mà bạn cho rằng quan trọng, cần để ý khi nghe.

Tiếp tục dự đoán câu trả lời sẽ điền vào từng phần. Bởi bạn có từ khóa và “đoán” được dạng từ cần điền, số hay những từ như thế nào…thì khi nghe sẽ nhanh chóng nắm được keys hơn.

Bước 3: Bạn chỉ được nghe một lần nên nghe cẩn thận để nắm thông tin. Hãy chú ý những thông tin “nhiễu” ảnh hưởng đến câu trả lời.

Bước 4: Điền đáp án mà bạn nghĩ là đúng vào phần nháp, sau đó dựa theo câu hỏi và yêu cầu đề bài, nếu đáp án này vượt quá số từ yêu cầu thì hãy nghĩ đến từ đồng nghĩa, diễn giải, sự thay đổi của từ…

Lưu ý, nếu lỡ bỏ qua một câu trả lời hay không chắc chắn là đúng thì cứ đoán và trả lời theo ý hiểu từ bài nghe bạn đã nghe được. Nó sẽ tốt hơn là để trống không có câu trả lời.