LÀM GÌ KHI BỊ TẮT Ý TRONG IELTS SPEAKING? - StudyLink

Bạn đã từng rơi vào trường hợp bị tắt ý trong kì thi Ielts Speaking? Bạn giải quyết nó như thế nào để hạn chế tối đa bị mất điểm trong mắt  giám khảo? Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách "cứu nguy" khi bị bí ý tưởng trong speaking. Những cách sau đây sẽ giúp các bạn có thêm một chút thời gian để suy nghĩ thêm ý tưởng cho bài nói.

 

 1. Khi bạn cần thêm thời gian suy nghĩ
 • Thatʼs an interesting question…: Đó là một câu hỏi rất hay…
 • Let me see…: Để tôi xem…
 • I havenʼt thought about that before…: Tôi chưa từng nghĩ về việc này trước đây…
 • Thatʼs a tough question to answer…: Ồ, đó là một câu hỏi khó trả lời…
 1. Khi bạn muốn kết thúc vấn đề
 • So my answer to your question is…: Vì vậy câu trả lời của tôi là…
 • And finally Iʼd say that…: Và cuối cùng tôi có thể nói rằng…
 • My personal conclusion would be…: Kết luận cá nhân của tôi là…
 1. Khi bạn bị “bí” từ vựng
 • I donʼt know the right way to put this…: Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng…
 • Sorry, Iʼve forgotten the word in English: Xin lỗi, tôi quên mất cách nói trong tiếng Anh là gì…
 • Iʼm not sure if this is the right way to put it but: Tôi không chắc nói vậy có đúng ý không nhưng
 1. Dùng các mẫu câu để câu giờ
 • Err, let me think. I would say there are two main causes …uh, để tôi nghĩ. Tôi nên nói rằng có hai vấn đề chính gây ra…
 • Well, I’m not an expert on this aspect, but I would say …Ồ, tôi không phải là chuyên gia về khía cạnh này, nhưng tôi muốn nói…
 • Well, it really depends. I mean, you know, …Ồ, nó thực sự rất phụ thuộc vào nhiều thứ. Ý của tôi là, bạn biết đó