"Ngày Hội Thông Tin" Của Trường Đại Học Queensland - StudyLink

Đại học Queensland, một trường đại học công, được thành lập năm 1909. Trường có số lượng sinh viên vào khoảng 40.000, trong đó có 6.500 sinh viên quốc tế. UQ cũng là thành viên sáng lập của nhóm G8. Trường hoạt động trong 3 cơ sở: cơ sở Thánh Lucia, cơ sở Gatton nổi tiếng về các khóa học nghiên cứu và học thuật về nông nghiệp và các khoa học liên quan và cơ sở tại Ipswich. Ngoại trừ cơ sở tại Ipswich, Đại học Queensland cung cấp chỗ ở cho sinh viên trong cơ sở của trường.

Trường Đại học Queensland sẽ tổ chức Ngày Hội Thông Tin vào ngày 21/08/2014 tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon - 39 Lê Duẩn Q.1. Chương trình sẽ bắt đầu từ 16:00 đến 21:00. Hãy đăng ký qua trang website: www.uq.edu.au/international-students/information-day để tham dự chương trình.